Vergunningen

 • Bouwvergunning aanvragen

  Als u een woning wilt bouwen óf uw woning wilt verbouwen, dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig (vroeger: bouwvergunning). U vraagt uw omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Sloopvergunning aanvragen

  Als u een monument gaat verbouwen of slopen, heeft u soms een vergunning nodig. U vraagt uw sloopvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Kapvergunning aanvragen

  Als u een boom of boombeplanting wilt kappen, heeft u soms een kapvergunning nodig. U vraagt uw kapvergunning aan via het Omgevingsloket.

 • Splitsingsvergunning aanvragen

  Als u uw woning wilt splitsen in meerdere zelfstandige woningen, dan kunt u schriftelijk een splitsingsvergunning aanvragen.

 • Exploitatievergunning aanvragen (horeca)

  Als u een horecabedrijf, buurthuis of clubhuis begint of overneemt, dan kunt u online een exploitatievergunning aanvragen.

 • Exploitatievergunning aanvragen (speelautomaten)

  Als u 1 of 2 speelautomaten (zoals gokkasten) wilt plaatsen in uw horecabedrijf, dan kunt u online een exploitatievergunning aanvragen.

 • Alcoholvergunning aanvragen

  Als u alcohol wilt schenken of verkopen, dan kunt u online met DigiD of eHerkenning een alcoholvergunning aanvragen.

 • Evenementenvergunning aanvragen

  Als u een klein evenement organiseert, meldt u dit bij de gemeente. Als u een groot evenement organiseert, vraagt u een evenementenvergunning aan.

 • Veiligheidsplan opstellen voor uw evenement

  U leest hier hoe u een veiligheidsplan kunt opstellen voor uw evenement. U voegt dit plan toe bij uw aanvraag voor een evenementenvergunning.

 • Terrasvergunning aanvragen

  Als u een horecabedrijf heeft en een terras wilt plaatsen of veranderen, dan kunt u online een terrasvergunning aanvragen.

 • Gemeentegrond gebruiken (precario)

  Als u tijdelijk iets op gemeentegrond wilt plaatsen, zoals een bouwkeet, container, bouwsteiger etc., heeft u een precariovergunning nodig. U vraagt een precariovergunning online aan.

 • Standplaatsvergunning aanvragen

  Als u producten wilt verkopen vanuit een kraam of wagen (zoals een viskraam), dan kunt u online een standplaatsvergunning aanvragen.

 • Collectevergunning aanvragen

  Als u wilt collecteren in de gemeente Woerden, heeft u geen collectevergunning nodig. U heeft wel een CBF-keurmerk nodig.

 • Principeverzoek indienen

  U kunt een principeverzoek indienen voordat u een vergunningsaanvraag doet. De gemeente geeft u een inschatting van de haalbaarheid van uw plan.

 • Archeologisch onderzoek

  Als u gaat bouwen of verbouwen kunt u resten uit het verleden in de grond vinden. De gemeente beslist of en hoe u onderzoek naar deze resten moet doen. U moet dan eerst een onderzoek door archeologen laten doen voor u een omgevingsvergunning krijgt.