Exploitatievergunning aanvragen (horeca)

Als u een horecabedrijf begint of overneemt, heeft u een exploitatievergunning nodig. Dit geldt ook voor een buurthuis of clubhuis. Bel hiervoor eerst met de horecacoördinator van de gemeente (telefoonnummer: 14-0348). En vraag daarna online een exploitatievergunning aan.

Online aanvragen

Voorwaarden

  • U doet uw aanvraag minimaal 12 weken vóór opening van uw horecabedrijf.
  • U mag niet openen zónder exploitatievergunning.

Belangrijk! Als u een horecabedrijf opent of overneemt, moet u zich aan de milieuwetgeving houden. Doe minimaal 4 weken vóór opening een melding Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze melding is verplicht. U ontvangt na uw melding een overzicht van alle milieuregels die voor uw horecabedrijf gelden.

Procedure

  1. U vraagt uw exploitatievergunning online aan.
  2. U ontvangt uw exploitatievergunning meestal binnen 12 weken.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

  • Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel.
  • Een geldig legitimatiebewijs (geen rijbewijs).
  • Een kopie huurcontract of koopakte van het gebouw.
  • Een plattegrond (tekening) inclusief terras en maatvoering.
  • Een ingevuld BIBOB-formulier.

Kosten

€ 986