Omgevingswet

Er zijn in Nederland veel wetten voor ruimtelijke ordening. Van wonen en werken tot verkeer en milieu. Deze wetten worden vanaf 1 januari 2024 vervangen door 1 wet: de Omgevingswet.

  • Omgevingsvisie

    In de omgevingsvisie staat hoe we de leefomgeving ontwikkelen, zodat iedereen in Woerden goed kan blijven wonen, werken, leren en ontspannen. De omgevingsvisie vervangt de structuurvisie.

  • Omgevingsplan

    Het omgevingsplan vervangt vanaf 2024 de bestemmingsplannen en verordeningen. In het omgevingsplan staan ook alle andere regels voor de leefruimte.

  • Omgevingsloket

    In het Omgevingsloket vindt u alle plannen en regels terug voor de leefomgeving van Woerden. Ook kunt u via het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aanvragen.