Omgevingswet

Er zijn in Nederland veel wetten voor ruimtelijke ordening. Van wonen en werken tot verkeer en milieu. Deze wetten zijn sinds 1 januari 2024 vervangen door 1 wet: de Omgevingswet.

 • Wat is de Omgevingswet?

  De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. Deze wet gaat bijvoorbeeld over bouwen en verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed.

 • Omgevingsloket

  In het Omgevingsloket vindt u alle plannen en regels terug voor de leefomgeving van Woerden. Ook kunt u via het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

  Op 1 januari 2024 is de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) ingegaan. Daarmee verandert de manier waarop de gemeente bouwactiviteiten behandelt en toetst.

 • Omgevingsvisie

  In de omgevingsvisie staat hoe we de leefomgeving ontwikkelen, zodat iedereen in Woerden goed kan blijven wonen, werken, leren en ontspannen. De omgevingsvisie vervangt de structuurvisie.

 • Omgevingsplan

  Het omgevingsplan vervangt vanaf 2024 de bestemmingsplannen en verordeningen. In het omgevingsplan staan ook alle andere regels voor de leefruimte.

 • Stappenplan aanvragen omgevingsvergunning

  In het stappenplan leest u welke stappen u moet volgen voor het aanvragen van een omgevingsvergunning voor uw (bouw)plan of initiatief.