Alcoholvergunning aanvragen

Als u alcohol wilt schenken of verkopen, heeft u een alcoholvergunning nodig. U vraagt deze vergunning online aan.

Online aanvragen

Voorwaarden

 • Uw activiteiten passen binnen het bestemmingsplan.
 • Uw pand voldoet aan de geldende inrichtingseisen.
 • U heeft minimaal 2 leidinggevenden van 21 jaar of ouder.
 • Uw leidinggevenden hebben een diploma Sociale Hygiëne en VOG-verklaring.
 • Er is altijd minimaal 1 geregistreerde leidinggevende aanwezig in de zaak.

Procedure

 1. U vraagt uw alcoholvergunning online aan.
 2. U ontvangt uw alcoholvergunning meestal binnen 8 weken.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Een kopie uittreksel Kamer van Koophandel.
 • Een verklaring voor elke leidinggevende.
 • Een geldig legitimatiebewijs van de leidinggevende(n) en ondernemer.
 • De arbeidsovereenkomst van elke leidinggevende (in loondienst).
 • Een plattegrond van de indeling.
 • Een plattegrond met de afmetingen van uw terras (als u een terras heeft).
 • Het huurcontract of koopcontract van uw pand.
 • Een lijst van alle barvrijwilligers met IVA-certificaat (als u een vereniging of stichting heeft).
 • Een bestuursreglement (als u een vereniging of stichting heeft).

Kosten

€ 117,40

Veelgestelde vragen

Wanneer heb ik een alcoholvergunning nodig?
 • Als u alcohol wilt schenken in uw café of restaurant, in de kantine van uw sportvereniging, op uw evenement, vanuit een foodtruck enzovoort.
 • Als u alcohol wilt verkopen in uw supermarkt of groothandel.
Hoe kan ik een nieuwe leidinggevende opgeven?

Alle leidinggevenden in uw horecabedrijf moeten op uw alcoholvergunning staan. Als u een nieuwe leidinggevende krijgt, meldt u hem of haar online bij de gemeente.

 • Voorwaarden: De nieuwe leidinggevende heeft een diploma Sociale Hygiëne en VOG-verklaring.
 • Meesturen: Een geldig legitimatiebewijs van de ondernemer én de nieuwe leidinggevende. En de arbeidsovereenkomst van de nieuwe leidinggevende.
 • Kosten: € 114