Bouwvergunning aanvragen

Als u een woning wilt bouwen óf uw woning wilt verbouwen, dan heeft u soms een omgevingsvergunning nodig (vroeger: bouwvergunning). U vraagt uw omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hier DigiD voor nodig. 

Online aanvragen

Voorwaarden 

  • U vindt alle voorwaarden voor uw bouwplan in het Omgevingsloket. 

Procedure 

  1. U controleert via deze checklists welke documenten u moet meesturen: 
  2. U verzamelt alle benodigde documenten. 
  3. U vraagt uw omgevingsvergunning aan via de knop ‘Online aanvragen’. 
  4. U ontvangt binnen 8 weken een besluit.  

Let op: past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Dan kan het 26 weken duren voordat de gemeente uw aanvraag afhandelt. 

Principeverzoek

U kunt een principeverzoek indienen voordat u een vergunningsaanvraag doet. U doorloopt geen formele procedure. U maakt dan nog geen hoge kosten voor onder andere gedetailleerde tekeningen en onderzoeken. Wel weet u alvast hoe de gemeente over uw plan denkt. Zie: Principeverzoek indienen

Kosten