Splitsingsvergunning aanvragen

Als u uw woning wilt splitsen in meerdere zelfstandige woningen, heeft u een splitsingsvergunning nodig. U vraagt uw splitsingsvergunning schriftelijk aan.

Voorwaarden

  • U wilt uw woning kadastraal (en niet bouwkundig) splitsen.
  • Uw woning heeft een waarde van maximaal € 350.000.

Let op: als u uw woning bouwkundig wilt splitsen óf de waarde van uw woning meer is dan € 350.000, heeft u een omgevingsvergunning nodig.

Procedure

  • U vraagt uw splitsingsvergunning schriftelijk aan. Stuur uw aanvraag naar Gemeente Woerden, Postbus 45, 3440 AA Woerden.
  • U ontvangt binnen 8 weken een besluit.

Wat moet u meesturen?

  • Een tekening van de woning voor én na de splitsing.
  • Een situatietekening (kadastrale kaart).
  • Adresgegevens van het gebouw dat u wilt splitsen.

Kosten

Gratis