Kapvergunning aanvragen

Als u een boom of boombeplanting wilt kappen, heeft u soms een kapvergunning nodig. U vraagt uw kapvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hier DigiD voor nodig.

Online aanvragen

Voorwaarden

  • De boom heeft een bijzondere status.
  • Of de boombeplanting heeft een waardevolle status.

Procedure

  1. Controleer de status van de boom of boombeplanting.
  2. Heeft de boom een bijzondere status óf heeft de boombeplanting een waardevolle status? Dan vraagt u online uw kapvergunning aan. (Zo niet, dan mag u kappen zonder vergunning.)
  3. U ontvangt binnen 8 weken een besluit.

Kosten

  • Met status: € 248,50
  • Zonder status: gratis