Omgevingsvergunning slopen aanvragen

Als u een monument gaat verbouwen of slopen, heeft u soms een vergunning nodig. U vraagt uw sloopvergunning aan via het Omgevingsloket. U heeft hier DigiD voor nodig.

Online aanvragen

Voorwaarden

  • Het gaat om een gemeentelijk monument of rijksmonument.
  • De verbouwing is binnen een rijksbeschermd stadsgezicht en dorpsgezicht.

Procedure

  1. U vraagt online uw omgevingsvergunning aan.
  2. U ontvangt binnen 8 weken een besluit. Als het nodig is verlengen wij de beslistermijn met 6 weken.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

  • Een asbestinventarisatie door een gecertificeerd bedrijf (als het gebouw ouder is dan 1994 of uit asbest bestaat).
  • Een sloopveiligheidsplan.

Kosten

Zie: Legesverordening 2024

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een sloopvergunning en sloopmelding?

Een sloopvergunning heeft u nodig als het gebouw een gemeentelijk monument of rijksmonument is. Een sloopmelding doet u (soms) als het gebouw geen monument is.

Hoe lang is een sloopvergunning geldig?

Een sloopvergunning is voor onbepaalde tijd geldig.

Waar kan ik asbest weggooien?

U kunt asbest en asbesthoudend afval tot 35 m² in speciale zakken wegbrengen naar de Milieustraat. Deze zakken zijn daar gratis verkrijgbaar. Laat uw goedgekeurde sloopmelding zien bij de Milieustraat.