Van energie besparen naar aardgasvrij

In gemeente Woerden zijn we stap voor stap bezig met energie. We maken keuzes over energie besparen, over het opwekken van duurzame elektriciteit en over alternatieven voor aardgas in onze huizen. Zo zetten we stappen om klimaatverandering tegen te gaan. Dit doen we omdat we onze fijne leefomgeving willen behouden en een gezonde toekomst willen. Waarin we prettig wonen in warme, comfortabele huizen. We laten zo ook zien er geen olie- en gaswinning nodig is onder Woerden, omdat er duurzame alternatieven zijn.

 

We willen dit samen met inwoners en ondernemers aanpakken. Er zijn inwonersinitiatieven die kennis en ervaring uitwisselen over energie besparen. En ook bedrijven nemen duurzame maatregelen. Iedereen doet wat. Wilt u weten wat u zelf kunt doen? Of wilt u weten wat de gemeente doet en waarom. Lees dan verder.