Duurzame bewonersinitiatieven

Er zijn lokaal verschillende energie-initiatieven en verenigingen die u kunnen helpen. Deze onafhankelijke initiatieven houden zich bezig met energiebesparing, duurzaamheid en oplossingen voor aardgasvrij wonen. De vrijwilligers geven informatie en wisselen kennis en ervaring met elkaar uit.

U kunt ook zelf een energie-initiatief starten. Zo kunt u met bewoners uit uw eigen wijk aan de slag. Het Servicepunt Energie Lokaal Utrecht van de NMU kan u op weg helpen.

Subsidie

Als u een lokaal energieproject wilt opzetten, dan kunt u daar nu subsidie voor aanvragen bij de gemeente. U kunt geld krijgen voor o.a. het opstarten van een nieuw lokaal energie-initiatief, het inhuren van een deskundige of voor communicatie. De subsidie is voor informele buurtinitiatieven, lokale energiecoöperaties, stichtingen en verenigingen.

Duurzaam Woerden

Duurzaam Woerden is een initiatief van betrokken inwoners, die graag een bijdrage willen leveren aan een duurzame toekomst van de gemeente Woerden. Dit doen ze door:

  • mensen en organisaties bij elkaar te brengen
  • informatie en advies te geven over verduurzaming
  • projecten van de grond te krijgen die duurzaamheid dichterbij brengen

Het doel is om bij te dragen aan een groene, biodiverse en circulaire samenleving: energieneutraal, met hergebruik van grondstoffen en geen afval. Dat doel is in Woerden ook te bereiken!

Wijkplatform Molenvliet

De werkgroep duurzaamheid werkt, samen met specialisten, aan een plan voor de energietransitie van de wijk Molenvliet. Er zijn veel oplossingen om de huizen te voorzien van warmte en warm water. Als bewoners willen zij kunnen bepalen hoe hun wijk op de beste manier aardgasvrij gemaakt kan worden. Betaalbaar en voor iedereen bereikbaar! Daar is kennis, steun en een groot draagvlak voor nodig.

U kunt zich aansluiten bij deze werkgroep. Meer handen, ideeën en initiatieven creëren tenslotte een stevig plan. Zie: Wijkplatform Molenvliet

Bewonersvereniging Schilderskwartier Woerden

Woningeigenaren, verenigingen van woningeigenaren en huurders in het Schilderskwartier kunnen lid worden van de vereniging.

De vereniging:

  • behartigt de belangen van de bewoners van het Schilderskwartier bij de energietransitie;
  • vertegenwoordigt de leden in het overleg met de gemeente, GroenWest en Stedin;
  • helpt leden bij de totstandkoming van collectieve contracten met leveranciers;
  • biedt een platform voor leden met uitwisseling van informatie en ervaringen, bijvoorbeeld over energiebesparing en woningisolatie;
  • geeft voorlichting aan leden met een digitale nieuwsbrief;
  • bundelt deskundigheden van de leden;
  • raadpleegt indien nodig deskundigen of laat onderzoek doen.

Meer informatie? U kunt een mail sturen naar bestuur.bvsw@gmail.com

Energiegroep Woerden

Energiegroep Woerden bestaat uit zes inwoners uit gemeente Woerden die veel kennis en ervaring hebben opgedaan bij het energiezuiniger maken van hun eigen huis. Het doel is om deze kennis en ervaring te delen met andere inwoners, zodat het voor hen gemakkelijker wordt om ook hun energieverbruik te verlagen.
Energiegroep Woerden geeft informatie en op verzoek komen ze bij u thuis langs. Woningeigenaren kunnen bij hen terecht voor een Onafhankelijk Energieadvies, woninghuurders voor een Bespaaradvies.

Warmtescangroep Woerden

Warmtescangroep Woerden levert met een groep vrijwilligers infraroodbeelden van huizen in Woerden aan huiseigenaren. Op basis van deze scan kunt u zien waar de meeste warmte verloren gaat en waar dus energie bespaard kan worden.

Woerden Energie

Woerden Energie is de lokale energiecoöperatie die samen met haar leden groene stroom opwekt in de gemeente Woerden. Woerden Energie zet zich in voor een lokale energietransitie die zich richt op de Woerdense inwoners. Met behulp van Woerden Energie kunnen Woerdenaren samen eigenaar zijn van zonnepanelen en andere energie-initiatieven. Zo wil Woerden Energie een verbindende partij zijn in Woerden. U kunt ook lid worden.

Heeft u een idee?

Heeft u een initiatief dat in dit rijtje hoort? Kunt u hulp gebruiken of heeft u een idee? Mail ons via duurzaam@woerden.nl. Dan kunnen we kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.