Subsidie voor lokale energie-initiatieven

Als u een energie-initiatief wilt starten voor uw buurt of wijk, kunt u subsidie aanvragen. U kunt subsidie krijgen voor de inhuur van een energieadviseur, communicatie, bijeenkomsten vanaf 20 deelnemers, het laten uitvoeren van een lokaal energieonderzoek of het opstarten van een nieuwe organisatie.

Online aanvragen

Voorwaarden

 • Uw initiatief draagt bij aan de energietransitie: de overgang van fossiele brandstoffen naar energie vanuit zon, wind of water.
 • U doet uw aanvraag voor een buurtinitiatief, energiecoöperatie, stichting of vereniging.
 • U kunt géén subsidie aanvragen voor een bedrijf, sportvereniging of VvE.
 • Uw aanvraag voldoet aan alle voorwaarden in de Subsidieregeling collectieve energie-initiatieven 2020.

Procedure

 • U vraagt uw subsidie online aan.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld op 6 criteria en moet aan een minimale puntenscore voldoen.
 • U hoort binnen 8 weken of u subsidie krijgt.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Een schermafbeelding van uw bankrekening.
 • Een projectplan of activiteitenplan.
 • Offertes van de kosten die u verwacht te maken voor uw initiatief.
 • Een kopie uittreksel van de Kamer van Koophandel. Let op: dit geldt alleen voor stichtingen, verenigingen en energiecoöperaties.

Let op: de gemeente behandelt aanvragen totdat het budget op is.

Subsidie

Hoeveel subsidie krijgt u? Dit bedrag hangt af van wie de subsidie aanvraagt.

 • Buurtinitiatief: maximaal € 1.500 per aanvraag
 • Energiecoöperatie, stichting en vereniging: maximaal € 4.000 per aanvraag

Veelgestelde vragen

Hoeveel geld heeft de gemeente voor deze subsidie?

Het budget voor 2024 is € 24.000.