Impuls groenblauwe schoolpleinen

Groenblauwe schoolpleinen zijn aangepast om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. Groen staat voor maatregelen die te maken hebben met het vergroenen. Denk aan het planten van struiken of bomen. Blauw staat voor maatregelen die te maken hebben met het voorkomen van wateroverlast. Denk aan het loskoppelen van de regenpijp of een zitkuil om water te bergen.  

Voordelen

 • Het stimuleert kinderen om meer te bewegen.
 • Het leert kinderen meer over de natuur.
 • Het heeft positief effect op het concentratievermogen van kinderen in de klas.
 • Een groen schoolplein kan beter water opnemen bij grote regenval.
 • Het zorgt voor verkoeling in de zomer.
 • Het draagt bij aan een groene uitstraling van de buurt.

Voorwaarden

 • Uitvoering binnen de gemeente Woerden.
 • Schoolplein is eigendom van de gemeente. 
 • Het schoolplein is ook buiten schooltijd toegankelijk.
 • De school betaalt minstens de helft van de kosten (eigen bijdrage).  
 • De klimaatmaatregel moet minimaal 5 jaar na oplevering onderhouden en in standgehouden.
 • De bijdrage is alleen voor uitvoerende kosten. Bijvoorbeeld: tegels eruit groen erin of het aanleggen van halfverharding zoals houtsnippers.

  Let op: hier vallen niet de voorbereidingskosten, ontwerpkosten of onderhoud- en beheerkosten onder. 

Procedure

 1. Stuur uw aanvraag naar klimaatbestendig@woerden.nl
 2. Uw aanvraag wordt beoordeeld.
 3. U hoort binnen 6 weken of u de impuls krijgt.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

 • Ontwerp van het schoolplein.
 • Beschrijving van de klimaatmaatregelen die worden toegepast. 
 • Beschrijving van de toegevoegde waarde. 
 • Planning.
 • Begroting of offerte.

Subsidie

De hoogte wordt per aanvraag beoordeeld. Dit hangt af van het bedrag en de toevoegde waarde van de nieuwe inrichting. De gemeente betaalt de factuur voor de helft. Maximaal € 10.000 per schoolplein. Let op: de bijdrage van de gemeente is exclusief BTW. 

Contact

Een nieuwe aanvraag is mogelijk vanaf 1 januari 2024. Heeft u al plannen voor het vergroenen van uw schoolplein? Neem dan contact met ons op, zodat wij al kunnen beoordelen wat de mogelijkheden zijn. Stuur uw vraag naar klimaatbestendig@woerden.nl.