Zonnepanelen

Met zonnepanelen wekt u uw eigen energie op. Daarmee verlaagt u uw energierekening meteen. U heeft meestal geen vergunning nodig.

Tip: lees op Jouw Huis Slimmer wat u moet weten voor u zonnepanelen koopt.

Zonnepanelen zonder vergunning

Voor zonnepanelen op het dak van uw huis of bedrijf heeft u meestal geen vergunning nodig. Controleer in het omgevingsloket of u aan de voorwaarden voldoet.

Wanneer wel een vergunning nodig?

Als u zonnepanelen op een monument of in een beschermde stadsgezicht wilt plaatsen heeft u soms een vergunning nodig. Of als u een grootverbruikaansluiting nodig hebt. Zie: Zonne-energie op gebouwen (RVO)

Voor zonnepanelen op de grond heeft u altijd een vergunning nodig. De gemeenteraad van Woerden heeft in 2021 afspraken gemaakt over zonnevelden. Zonnevelden op een stuk grond tot 1 hectare mogen bij boerenerven en lintbebouwing. Deze zonnevelden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Inpassing in het groen en de structuur van het landschap i.v.m open zichtlijnen.
  • Maximaal 2,5 meter hoog.
  • Meenemen omvormers, transformatorhuisjes, eventuele energieopslag ed. in inpassingsplan.
  • Zonnepanelen zoveel mogelijk in de richting van het landschap plaatsen.
  • Zonnevelden moeten in principe in bouwblokken worden gerealiseerd

Wilt u een zonneveld aanleggen tot 1 hectare of heeft u vragen? Neem contact op met de gemeente via duurzaam@woerden.nl.

Grotere zonnevelden zijn nu nog niet toegestaan. Hiervoor wordt meer onderzoek gedaan in twee gebieden in Woerden. 

Woerden Energie

Lokale energiecoöperatie Woerden Energie wekt samen met haar leden groene stroom op in de gemeente Woerden. Met Woerden Energie kunnen Woerdenaren samen eigenaar zijn van zonnepanelen en andere energie-initiatieven.