Subsidieregeling voor funderingsonderzoek

Als u onderzoek wil laten doen naar de fundering van uw huis, kunt u subsidie aanvragen. U vraagt uw subsidie online met DigiD of eHerkenning aan.

Online aanvragen

Heeft u meer informatie nodig over de fundering van uw huis? Op het online funderingsloket leest u meer informatie. En kunt u contact opnemen met de adviseur funderingen. 

Voorwaarden

 • Het onderzoek moet voldoen aan de landelijke richtlijn Funderingen Onder Gebouwen 2022.  
 • De subsidie is 75% van de totale kosten met een maximum van € 2.000 per eigenaar.
 • De resultaten van het onderzoek worden gedeeld met de gemeente.
 • De subsidie is bedoeld voor woningeigenaren. Eigenaren van bedrijfsruimtes binnen een bouwkundige eenheid kunnen voor subsidie in aanmerking komen als de bedrijfsruimte ondergeschikt is aan de woonfunctie van de bouwkundige eenheid.
 • Woningcorporaties kunnen geen aanspraak maken op de subsidie.
 • Het gaat om werkzaamheden uit de subsidieregeling.

Procedure

 1. U vult online de aanvraag aan voor deelname aan de subsidieregeling in (eventueel samen met uw buren).  
 2. U krijgt binnen 2 weken reactie van het funderingsloket met informatie over de vervolgstappen.
 3. U vraagt zelf offertes op bij onderzoeksbureaus die werken volgens de Richtlijn Funderingen onder Gebouwen 2022.
 4. U vraagt een proefberekening voor de subsidie aan bij het funderingsloket.
 5. U gaat aan de slag met het onderzoeksbureau van uw keuze. 
 6. Het onderzoeksbureau stuurt het funderingsrapport naar het funderingsloket. 
 7. Het funderingsloket beoordeelt het rapport.
 8. Het onderzoeksbureau vraagt de subsidie voor u aan. Het onderzoeksbureau stuurt hiervoor per e-mail naar funderingsloket@woerden.nl:
 9. U betaalt het eventuele resterende bedrag aan het onderzoeksbureau.
 10. U ontvangt het definitieve onderzoeksrapport. 

Let op: de gemeente behandelt aanvragen totdat het subsidiegeld op is.

Subsidie

De subsidie is 75% van de totale kosten met een maximum van € 2.000 per eigenaar.

Als u samen met uw buren of het blok subsidie aanvraagt, zijn de kosten per huis goedkoper. 

Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen met de resultaten van het onderzoeksrapport?

Het onderzoeksrapport geeft informatie over:

 • de staat van de fundering
 • ingeschatte restlevensduur
 • type hout
 • aanwezigheid van schimmels en/of bacteriën
 • scheefstand.

Uit het onderzoek kan komen dat er geen problemen zijn. U hoeft dan geen actie te ondernemen. 

Het kan ook zijn dat u niet direct iets hoeft te doen, maar dat u rekening moet houden met herstel van de fundering in de toekomst. In het onderzoeksrapport staat wat de oorzaken zijn van de problemen. Volg de adviezen uit het rapport op om onnodige schade te voorkomen. 

Tot slot kan het resultaat zijn dat de fundering van slechte kwaliteit is. Dit betekent dat u binnen een paar jaar de fundering moet herstellen. Dit moet u doen om meer schade te voorkomen en om een veilige woning te houden.

Wat kan ik doen als ik het rapport niet begrijp?

Het onderzoeksbureau geeft u in een gesprek korte uitleg over het rapport. U kunt het rapport bespreken met een medewerker van het Funderingsloket van de Gemeente Woerden. Dit vraagt u aan via funderingsloket@woerden.nl.

Kan ik ook subsidie krijgen als ik een woning heb zonder houten paalfundering?

Woningen, gebouwd vóór 1980, met een ondiepe fundering zonder palen (in de volksmond ook wel 'op staal' genoemd) kunnen worden onderzocht op basis van de Richtlijn Funderingen onder Gebouwen 2022. U kan voor deze woningen ook subsidie aanvragen als deze voldoen aan de voorwaarden.