Staat van uw straat

Hoe kwetsbaar is uw straat bij een extreme regenbui of tijdens een hittegolf? Staat van je Straat laat dat zien met behulp van overzichtelijke labels.

Dat werkt net als een energielabel voor uw huis. Voor elke straat is de kwetsbaarheid getoetst voor wateroverlast, hitte, droogte en overstroming. Dit levert per straat een label op. Een A wil zeggen: weinig kwetsbaar, een E betekent: zeer kwetsbaar. De labels van deze vier onderwerpen samen vormen het totaallabel van uw straat. Het laagste label bepaalt welke dat is.

Aanvragen

Ook benieuwd naar de staat van uw straat? Vraag de folder voor uw straat aan via ven.n@woerden.nl. Vermeld in de mail de straat waar u woont en/of van welke straat u een folder wilt ontvangen. In de folder van uw straat is per onderwerp te zien wat het label is en wat u eraan kunt doen om dit te verbeteren.