Projecten in de openbare ruimte

U vindt hier een overzicht van projecten en werkzaamheden in de gemeente Woerden.

 • Reconstructie Leliestraat, Narcisstraat en Tulpstraat

  De openbare ruimte van de Leliestraat, Narcisstraat en Tulpstraat wordt gereconstrueerd. Dit betekent dat er opnieuw naar de inrichting van de openbare ruimte gekeken wordt. Ook worden er onder en boven de grond maatregelen getroffen. Door deze reconstructie kan de openbare ruimte van deze straten de komende jaren weer mee.

 • Verlengde Beneluxlaan, ongelijkvloerse kruising en doorfietsroute

  Om ruimte te maken voor de nieuwe wijk Snellerpoort is de nieuwe Beneluxlaan aangelegd en richt de gemeente de Steinhagenseweg opnieuw in. Ook komt er een ongelijkvloerse kruising en een doorfietsroute zodat het verkeer goed en veilig door kan rijden.

 • Herinrichting Meijekade

  Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente Woerden willen de kade, de weg en het openbaar gebied langs het riviertje de Meije verbeteren.

 • Wijkaanpak Bloemenkwartier

  De komende jaren is de gemeente van plan om aan de slag te gaan in de wijk Bloemenkwartier.

 • Vervangen openbare verlichting

  De gemeente Woerden vernieuwt komende jaren de straatverlichting. We vervangen de straatverlichting door led-verlichting en we controleren de masten.

 • Verbeteringen Molenbuurt Harmelen

  De Korenmolen en Watermolen in Harmelen worden opgeknapt. Er komt een nieuw riool. De stoep en de weg worden vernieuwd. Er komt nieuwe straatverlichting en meer groen in de straat.

 • Vernieuwen riool en straat Nieuwendijk

  12 september 2023

  Het gedeelte van de Nieuwendijk in Woerden (van de Ridderstaat tot ’s Gravensloot) wordt opgeknapt. Er komt een nieuw riool. De stoep en de weg worden vernieuwd en er komt groen in de straat.

 • Aanleg Centraalbrug

  De Centraalbrug is onderdeel van de ontwikkeling van het Defensie-eiland. De brug moet naast het Kasteel op de plek van de huidige dam komen. De brug wordt de hoofdentree van het Defensie-eiland.

 • Rembrandtbrug

  Wij werken aan een plan voor de aanleg van een nieuwe brug in Barwoutswaarder. Met deze brug kan het verkeer vanuit de westkant beter in en uit Woerden komen.