Projecten in de openbare ruimte

U vindt hier een overzicht van projecten en werkzaamheden in de gemeente Woerden.

  • Verlengde Beneluxlaan, ongelijkvloerse kruising en doorfietsroute

    Om ruimte te maken voor de nieuwe wijk Snellerpoort is de nieuwe Beneluxlaan aangelegd en richt de gemeente de Steinhagenseweg opnieuw in. Ook komt er een ongelijkvloerse kruising en een doorfietsroute zodat het verkeer goed en veilig door kan rijden.

  • Veluwemeer

    Het Veluwemeer wordt een 30 km/u zone en krijgt meer groen. Op de kruispunten worden verkeersdrempels geplaatst om de weg veiliger te maken.

  • Herinrichting Meijekade

    Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en gemeente Woerden willen de kade, de weg en het openbaar gebied langs het riviertje de Meije verbeteren.