Verlengde Beneluxlaan, ongelijkvloerse kruising en doorfietsroute

Om ruimte te maken voor de nieuwe wijk Snellerpoort is de nieuwe Beneluxlaan aangelegd en richt de gemeente de Steinhagenseweg opnieuw in. Ook komt er een ongelijkvloerse kruising en een doorfietsroute zodat het verkeer goed en veilig door kan rijden.

Beneluxlaan en Steinhagenseweg

De gemeente wil de nieuwe wijk Snellerpoort betrekken bij Snel & Polanen en zorgen voor een fijne omgeving. Daarom wordt de Steinhagenseweg voor een deel opnieuw ingericht als park. Het andere deel wordt ingericht als toegang tot de wijk en het winkelcentrum. Voor doorgaand verkeer is de Beneluxlaan aangelegd langs het spoor. Deze weg sluit tijdelijk aan op de Steinhagenseweg, bij het gebouw van Roche. In de toekomst loopt de Beneluxlaan over de ongelijkvloerse kruising.

Aanleg ongelijkvloerse kruising

Met het ontwikkelen van Snellerpoort komt de rotonde op de Steinhagenseweg – Minkemalaan (bij het gebouw van Roche) te vervallen. De rotonde zorgt er al een tijd voor dat het verkeer niet goed en veilig door kan rijden. Daarom leggen we hier een ongelijkvloerse kruising aan. Fietsers kunnen zo onder de weg door rijden.

Doorfietsroute

De gemeente Woerden werkt samen met de provincie Utrecht aan een doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht. Het Jan Ruijspad was al in gebruik. Met de aanleg van de nieuwe Beneluxlaan is ook het deel van de doorfietsroute tussen het station Woerden en het Minkema College aangelegd.

Planning

Naar verwachting werkt de gemeente tot halverwege 2023 aan het aanleggen en verleggen van kabels en leidingen langs de Steinhagenseweg en op de bouwvelden. Zo maken we het gebied klaar voor de toekomstige woonwijk. Vervolgens krijgt de Steinhagenseweg een nieuwe inrichting. Ook beginnen we naar verwachting in 2023 aan de aanleg van de ongelijkvloerse kruising en de doorfietsroute tot aan Veldwijk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de verschillende deelprojecten en het laatste nieuws op de website van Project Beneluxlaan Woerden.