Verlengde Beneluxlaan, ongelijkvloerse kruising en doorfietsroute

Om ruimte te maken voor de nieuwe wijk Snellerpoort is de Beneluxlaan aangelegd en richt de gemeente de Steinhagenseweg opnieuw in. Ook komt er een ongelijkvloerse kruising en een doorfietsroute zodat het verkeer goed en veilig door kan rijden.

Beneluxlaan en Steinhagenseweg

De gemeente wil de nieuwe wijk Snellerpoort betrekken bij Snel & Polanen en zorgen voor een fijne omgeving. Daarom wordt de Steinhagenseweg voor een deel opnieuw ingericht als park. Het andere deel wordt ingericht als toegang tot de wijk en het winkelcentrum. Voor doorgaand verkeer is de Beneluxlaan aangelegd langs het spoor. Deze weg sluit tijdelijk aan op de Steinhagenseweg, bij het gebouw van Roche. In de toekomst loopt de Beneluxlaan over de ongelijkvloerse kruising.

Aanleg ongelijkvloerse kruising

Met het ontwikkelen van Snellerpoort komt de rotonde op de Steinhagenseweg – Minkemalaan (bij het gebouw van Roche) te vervallen. De rotonde zorgt er al een tijd voor dat het verkeer niet goed en veilig door kan rijden. Daarom leggen we hier een ongelijkvloerse kruising aan. Fietsers kunnen zo onder de weg door rijden.

Doorfietsroute

De gemeente Woerden werkt samen met de provincie Utrecht aan een doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht. Het Jan Ruijspad was al in gebruik. Met de aanleg van de nieuwe Beneluxlaan is ook het deel van de doorfietsroute tussen het station Woerden en het Minkema College aangelegd.

Planning

Tot eind 2023 is gewerkt aan het aanleggen en verleggen van kabels en leidingen langs de Steinhagenseweg en op de bouwvelden. Zo maken we het gebied klaar voor de toekomstige woonwijk. Ook zijn een brug en kademuur aangelegd langs de Beneluxlaan. In 2024 wordt het eerste deel van de Steinhagenseweg opnieuw ingericht, tussen de Gebroeders Grimmkade en de afbuiging van de Beneluxlaan. Ook wordt de ongelijkvloerse kruising voorbereid en uitgevoerd. Daarnaast starten we met de  aanleg van de doorfietsroute tot aan Veldwijk.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de verschillende deelprojecten en het laatste nieuws op de website van Project Beneluxlaan Woerden.