Verlengde Beneluxlaan, ongelijkvloerse kruising en snelfietsroute

De gemeente is bezig met de ontwikkeling van Snellerpoort. Voordat hier we woningen bouwen, moeten we aanpassingen doen in de infrastructuur van de wijk.

Beneluxlaan

De Beneluxlaan wordt verlengd en komt langs het spoor te liggen, samen met het nieuwe snelfietspad tussen Woerden en Veldwijk. De Beneluxlaan vervangt de Steinhagenseweg. Deze wordt opnieuw ingericht, zodat de nieuwe woonwijk beter aansluit op de bestaande woonwijk.

Steinhagenseweg

Bij de aanleg van de Beneluxlaan wordt ook de huidige rotonde bij de Steinhagenseweg aangepakt. De gemeente onderzoekt de inpassing van een ongelijkvloerse kruising op deze plek. Daarnaast komen er nieuwe bruggen over de Cattenbroekertunnel.

Planning

De eerste werkzaamheden die plaatsvinden rondom de nieuwe Beneluxlaan, is de aanleg van 2 bruggen over de Cattenbroekertunnel. De aanleg hiervan start naar verwachting in het najaar van 2021. Vervolgens kan eind 2021 gestart worden met de aanleg van de Beneluxlaan. Over de aanleg van de ongelijkvloerse kruising neemt de raad in het najaar van 2021 een besluit. Afhankelijk hiervan kan deze in 2022-2023 worden aangelegd.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de verschillende deelprojecten en het laatste nieuws op de website van Project Beneluxlaan Woerden.