Wijkaanpak Bloemenkwartier

De komende jaren is de gemeente van plan om aan de slag te gaan in de wijk Bloemenkwartier.

De werkzaamheden zijn nodig, omdat een groot deel van de openbare ruimte van het Bloemenkwartier toe is aan groot onderhoud. De gemeente verwacht dat het groot onderhoud in de periode 2024-2030 in fases uitgevoerd wordt. 

Wat is groot onderhoud? 

Met groot onderhoud wordt de bestrating, openbare verlichting, riool en groen beoordeeld en waar nodig hersteld. 

Waar kijken we nog meer naar? 

Naast het groot onderhoud gaan we kijken of we de wijk kunnen verbeteren en duurzamer kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de beste en veiligste plek voor voetpaden, de weg, de parkeerplaatsen, de bomen en de struiken. Het advies hiervan vatten we samen in een beeldkwaliteitsplan voor het Bloemenkwartier. In een wijkplan wordt in grote lijnen uitgelegd hoe een wijk eruit kan gaan zien. Hierbij wordt uitgegaan van bestaande regels van de gemeente. 

Hoe houden wij u op de hoogte?

Alle algemene wijkinformatie over het groot onderhoud in het Bloemenkwartier komt op deze pagina. Hiernaast krijgt iedere fase zijn eigen pagina waarop wij passende informatie met u delen.

Kaart

Op de kaart ziet u de eerste fase van de werkzaamheden in de wijk Bloemenkwartier. Als u klikt op de eerste fase in de kaart verschijnt er een doorklik naar reconstructie Leliestraat, Narcisstraat en Tulpstraat.

Denk mee

Via het online platform Denk Mee Woerden ontvingen wij 15 reacties. Deze bewoners gaven hun mening of idee door op de plattegrond een ‘pin’ te plaatsen. Er werden verschillende problemen genoemd over de infrastructuur, veiligheid en het groen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 • De slechte waterafvoer in de Dahliastraat.  
 • Het aanbrengen van betere parkeerlijnen in de wijk. 
 • De Prinsenlaan inrichten als een fietsstraat met parkeerplaatsen en bomen. 
 • Betere toegang van straten en stoepen voor ouderen en mensen met een handicap.
 • Meer verlichting in de speeltuin aan de Primulastraat voor het vergroten van de veiligheid.
 • Een bord dat vrachtwagens de weg wijst bij het begin van de Prinsenlaan. 
 • Het veiliger maken van het kruispunt bij de Boerendijk/Brandweer. 
 • Het aanbrengen van veiligheidsladders op de Rijnkade. 
 • Het maken van een natuurspeelplaats of plaatsen van meer bomen/groen. 
 • Het hergebruiken van oude bakstenen in de straten. 
 • Het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers. 

Zie: Denk Mee Bloemenkwartier

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep van inwoners uit de hele wijk opgezet. Dit doen we om u als inwoner zo goed mogelijk te betrekken. Tijdens het groot onderhoud in het Bloemenkwartier, komt de klankbordgroep op gepaste momenten bij elkaar om onderwerpen te bespreken. De eerste bijeenkomst was op woensdag 1 november 2023 in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst bespraken we de thema’s leefbaarheid, gezondheid, veiligheid, klimaat en biodiversiteit. We hebben inzicht gekregen in hoe u de wijk ziet, ervaart en hoe u het graag ziet in de toekomst.

Wijkbezoek

Op dinsdagmiddag 12 december 2023 was er een wijkbezoek van de gemeente in het Bloemenkwartier. Tijdens dit bezoek heeft de gemeente samen met de provincie meerdere plekken in de wijk bezoeken. We keken op deze plekken naar de inrichting en hoe we deze toekomstbestendig kunnen maken. In een vervolgsessie op 5 februari 2024 gingen we aan de slag met drie van deze plekken. Met elkaar hebben we de verbeterpunten verwerkt in een tekening.

Tweede bijeenkomst in mei

Op woensdagavond 15 mei 2024 was de tweede bijeenkomst met de klankbordgroep. Tijdens de bijeenkomst hadden we het over de volgende onderwerpen:

 • Terugkoppeling van het  resultaat van de eerste bijeenkomst met de klankbordgroep. 
 • Samenvatting van de reacties. Zie: Denk Mee Bloemenkwartier
 • Terugkoppeling van de inzichten en verbeterpunten van het wijkbezoek en de tekensessie.
 • Alle opbrengsten hebben we gepresenteerd op thema. Met de vraag aan de klankbordgroep om deze te beoordelen op volledigheid en waar mogelijk aan te vullen
 • Over de streep: Om inzicht te krijgen in wat de klankborgroep echt belangrijk vind hebben we het spel ‘over de streep’gespeeld. Hierbij moest er gekozen worden tussen 2 foto’s.

Vervolg

 • Verzamelen feedback vanuit de tweede bijeenkomst klankbordgroep.
 • Starten met schrijven wijkplan.
 • Derde bijeenkomst klankbordgroep (begin 2025).
 • Concept wijkplan delen.

Contact

Meer informatie of vragen over de wijkaanpak Bloemenkwartier? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Mellanie Dolleman. Stuur een e-mail naar bloemenkwartier@woerden.nl of bel naar 14 0348.