Wijkaanpak Bloemenkwartier

De komende jaren is de gemeente van plan om aan de slag te gaan in de wijk Bloemenkwartier.

De werkzaamheden zijn nodig, omdat een groot deel van de openbare ruimte van het Bloemenkwartier toe is aan groot onderhoud. De gemeente verwacht dat het groot onderhoud in de periode 2024-2030 in fases uitgevoerd wordt. 

Wat is groot onderhoud? 

Met groot onderhoud wordt de bestrating, openbare verlichting, riool en groen beoordeeld en waar nodig hersteld. 

Waar kijken we nog meer naar? 

Naast het groot onderhoud gaan we kijken of we de wijk kunnen verbeteren en duurzamer kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan de beste en veiligste plek voor voetpaden, de weg, de parkeerplaatsen, de bomen en de struiken. Het advies hiervan vatten we samen in een beeldkwaliteitsplan voor het Bloemenkwartier.  

Hoe houden wij u op de hoogte?

Alle algemene wijkinformatie over het groot onderhoud in het Bloemenkwartier komt op deze pagina. Hiernaast krijgt iedere fase zijn eigen pagina waarop wij passende informatie met u delen.

Meedenken

Om u zo goed mogelijk te betrekken, willen we een klankbordgroep starten. Er kunnen 2 bewoners voor iedere straat meedoen in deze groep. Tijdens het groot onderhoud in het Bloemenkwartier, komt de klankbordgroep op gepaste momenten bij elkaar om onderwerpen te bespreken. Tijdens de eerste bijeenkomst bespreken we met elkaar de invulling en manier van samenwerken van de klankbordgroep.

Wilt u meedoen aan de klankbordgroep voor de wijkaanpak van het Bloemenkwartier? 
Meld u dan voor 21 april 2023 aan. Dit kan door een mail te sturen naar bloemenkwartier@woerden.nl. Of bel naar de omgevingsmanager Mellanie Dolleman via 14 0348

Contact

Meer informatie of vragen over de wijkaanpak Bloemenkwartier? Neem dan contact op met de omgevingsmanager Mellanie Dolleman. Stuur een e-mail naar bloemenkwartier@woerden.nl of bel naar 14 0348.