Vernieuwen riool en straat Nieuwendijk

Nieuwendijk in Woerden wordt opgeknapt. Er komt een nieuw riool. De stoep en de weg worden vernieuwd en er komt groen in de straat.

Wat gaat er gebeuren?

Het bestaande riool is verouderd. In dit riool komen het afvalwater (vuilwater) en het regenwater (schoonwater) in één rioolbuis uit. Hiervoor in de plaats komt een gescheiden riool. Voor het vervangen van het riool moet de straat open. Daarom pakken we ook de rest aan. De parkeerplaatsen worden opgeknapt en er komt meer groen in de straat. De straat wordt vernieuwd, zodat er 30 km/u gereden mag worden. Voordat hiermee wordt gestart, kijken de netwerkbeheerders of de kabels en leidingen eerst nog worden vervangen.

Afkoppelen regenpijp

Bewoners krijgen de mogelijkheid om hun regenpijp van het riool af te koppelen. Omdat het regenwater wordt opgevangen in een regenton of in de bodem of in de sloot loopt, belasten we het riool minder. Hierdoor hebben we minder wateroverlast. Als u uw regenpijp afkoppelt van het gemengd riool, kunt u subsidie aanvragen.

Planning

  • Voorbereiding: mei 2023 - februari 2024
  • Uitvoering: februari 2024 – nog niet bekend

Dit is een voorlopige planning. Er kunnen nog aanpassingen komen op deze planning.

Meer informatie

Bewoners van de Nieuwendijk worden met een brief op de hoogte gehouden over het project en de planning. Voor vragen belt u naar 140348 of stuurt u een e-mail naar: nieuwendijk@woerden.nl.