Staatsliedenkwartier

Overzicht van bouwprojecten in de wijk Staatsliedenkwartier.

Johan de Wittlaan (Witt)

Ontwikkeling van een mix van 106-117 grondgebonden woningen en appartementen in diverse prijsklassen.

Planning

Start verkoop medio 2020.

Meer informatie

Johan de Wittlaan 12 B, C en D

Het gaat om de ontwikkeling van 29 koopwoningen op de locatie van Taxibedrijf Van de Pol , Bouw- en Aannemingsbedrijf W. de Wit en Dance Academy. Ook is er het voornemen om het Adriaan Duyckpad (fietspad) door te trekken naar het Staatsliedenkwartier.

Planning

  • 7 december 2021: Digitale informatiebijeenkomst.
  • 1e helft 2022: Opstellen bestemmingsplan, start inspraak bestemmingsplan, inloop-/ informatieavond voor de omgeving.
  • 2e helft 2022: Vaststelling bestemmingsplan in de gemeenteraad.
  • 2023: Start bouw onder voorbehoud van goedkeuring gemeenteraad en eventueel bezwaar en beroep.

Meer informatie

Na de locaties Woerden Centraal en Witt is dit het laatste stukje voormalig bedrijventerrein langs het spoor in het Staatsliedenkwartier dat herontwikkeld wordt naar woningbouw. Hiervoor is al een eerste haalbaarheidsverzoek beoordeeld door de gemeente. De eerste voorlopige reactie daarop was positief. Nu is het tijd om te kijken of het echt passend is en om de procedure voor het bestemmingsplan te doorlopen.