Bedrijventerrein Putkop (Harmelen)

De gemeente breidt bedrijventerrein Putkop uit met 3,6 hectare extra. Woerdense bedrijven krijgen hier de ruimte om te groeien, waardoor er meer banen in Woerden blijven.

Wat gaat er gebeuren?

Voor de uitbreiding van bedrijventerrein Putkop zijn de volgende stappen nodig:

 • Stedenbouwkundig plan: hoe ziet de inrichting van het gebied eruit?
 • Beeldkwaliteitsplan: hoe zien de gebouwen en de buitenruimte eruit?
 • Inrichtingsplan: hoe ziet de openbare ruimte eruit?
 • Verkavelingsplan: hoe is de verdeling van de stukken grond?
 • Bestemmingsplan: wat zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden?
 • Het kopen van grond

Participatie

In het participatieverslag leest u hoe we de bijdragen tijdens participatiemomenten in het plan hebben verwerkt. Het participatieverslag is op deze pagina te lezen als u het ontwerp bestemmingsplan kunt inzien (2023).

Planning

 • April 2022: keukentafelgesprekken met omwonenden en organisaties
 • April 2022: ondernemersbijeenkomst
 • Vanaf april 2022: stakeholdersoverleg
 • Juni 2022: informatieavond stedenbouwkundig plan
 • September 2022: stedenbouwkundig plan goedgekeurd door de gemeenteraad
 • Oktober 2022: inloopavond over stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en verkavelingsplan
 • Najaar 2023: ontwerp bestemmingsplan met beeldkwaliteitsplan ter inzage. U kunt dan reageren op het plan.
 • 2024: bestemmingsplan vaststellen door de gemeenteraad
 • 2025: Ontwikkeling bedrijventerrein

Bewonersbijeenkomsten

 • 2023: bijeenkomst over ontwerp bestemmingsplan. Meer informatie volgt.

Reageren op dit project

U kunt reageren als het ontwerp bestemmingsplan ter inzage ligt (2023). Meer informatie hierover volgt.

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar putkop@woerden.nl of bel projectleider Benjamin Gerritsen via 14 0348.