Bedrijventerrein Burgemeester Van Zwietenweg

De gemeente ontwikkelt een bedrijventerrein van 5,7 hectare aan de Burgemeester Van Zwietenweg. Woerdense bedrijven krijgen hier de ruimte om te groeien, waardoor er meer banen in Woerden blijven.

Wat gaat er gebeuren?

Voor de ontwikkeling van bedrijventerrein Burgemeester Van Zwietenweg zijn de volgende stappen nodig:

 • Stedenbouwkundig plan: hoe ziet de inrichting van het gebied eruit?
 • Beeldkwaliteitsplan: hoe zien de gebouwen en de buitenruimte eruit?
 • Inrichtingsplan: hoe ziet de openbare ruimte eruit?
 • Verkavelingsplan: hoe is de verdeling van de stukken grond?
 • Bestemmingsplan: wat zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden?
 • Het kopen van grond
 • Het uitgeven van kavels

Participatie

In het participatieverslag leest u hoe we de bijdragen tijdens participatiemomenten in het plan hebben verwerkt. Het participatieverslag is een bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan. Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg.

Planning

 • Doorlopend: overleg grondeigenaren en het kopen van benodigde grond
 • April 2022: keukentafelgesprekken met omwonenden en organisaties
 • April 2022: ondernemersbijeenkomst
 • Vanaf april 2022: stakeholdersoverleg
 • Juni 2022: informatieavond stedenbouwkundig plan
 • September 2022: stedenbouwkundig plan goedgekeurd door de gemeenteraad
 • Oktober 2022: inloopavond over stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, inrichtingsplan en verkavelingsplan
 • 22 december 2023: ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan ter inzage tot en met 1 februari 2024.
 • Januari 2024: inloopbijeenkomst over ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan
 • 2024: beantwoorden zienswijzen (reacties) en bestemmingsplan vaststellen door de gemeenteraad
 • 2024: regels vastleggen voor de uitgifte van kavels
 • 2026: uitgifte van kavels
 • 2026: start ontwikkeling bedrijventerrein

Meer informatie

Contact

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar bvz@woerden.nl of bel projectleider Benjamin Gerritsen via 14 0348.