Waar komen windturbines?

Er is nog geen keuze gemaakt voor een gebied voor windenergie. De gemeenteraad heeft het college gevraagd eerst twee polders, Barwoutswaarder en Reijerscop, te vergelijken om te zien welk gebied het meest geschikt is.

In november 2022 heeft het college deze vergelijking aan de gemeenteraad gestuurd. Het college stelt de raad voor om verder te gaan met windenergie in Reijerscop. 

Als de gemeenteraad een definitieve keuze heeft gemaakt, kan er in dat gebied een gebiedsproces beginnen. Dat is een intensief proces waarin we in gesprek gaan met omwonenden en andere betrokkenen zoals natuur- en milieuorganisaties en landbouworganisaties. Daarbij kijken we naar zorgen die er leven en naar mogelijke oplossingen. We kijken ook wat windturbines het gebied zouden kunnen opleveren en welke voorwaarden we stellen aan het plaatsen van windturbines in het gebied.

Kleine windmolens

Op boerenerven en langs de lintbebouwing zijn op eigen terrein ook kleine windmolens mogelijk. Heeft u vragen hierover? U kunt contact opnemen met duurzaam@woerden.nl.