Beleid voor windenergie en zonne-energie in Woerden

De gemeente ziet graag zoveel mogelijk zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven. Maar daarmee gaan we niet genoeg duurzame energie opwekken.

Daarnaast zijn zonnevelden en windturbines nodig. Daarover heeft de gemeenteraad op 15 juli 2021 afspraken gemaakt in het ‘Afwegingskader grootschalige duurzame energie’. 

Belangrijkste afspraken

  • We wekken de helft van de grootschalige energie op met zonnevelden en de helft met windturbines. Zo krijgen we balans in het aanbod. Want zonne-energie wordt alleen overdag opgewekt en meer in de zomer, windenergie ook in de nacht en in de winter.
  • Inwoners kunnen delen in de opbrengst. Daarom gaan we uit van minstens 50% lokaal eigendom bij alle (grotere) zonnevelden en bij windturbines. 
  • Initiatiefnemers die een zonneveld of windturbine aanleggen, zijn er verantwoordelijk voor dat dit achteraf opgeruimd wordt. Zij moeten hiervoor een bijdrage leveren aan een garantiefonds.
  • Windturbines staan op minimaal 500 meter van losse woningen en op minimaal 800 meter van woonwijken. De gemeente volgt hiermee de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie, de GGD en de ODRU. Deze richtlijnen zijn strenger dan de oude landelijke normen. In 2023 verwachten we nieuwe afstandsnormen van het Rijk. Als deze nieuwe normen nog strenger worden, nemen we deze in de gemeente Woerden over. Blijven de normen van het Rijk soepeler, dan houdt de gemeente vast aan de strengere normen.
  • Windturbines moeten een systeem hebben om slagschaduw te beperken. Zo mag er maximaal 1 uur per jaar slagschaduw zijn op de gevels van woningen.

In het afwegingskader staat ook waar zonnevelden en windturbines mogen komen en aan welke voorwaarden zij dan moeten voldoen. Wilt u het volledige afwegingskader ontvangen? Stuur een e-mail naar duurzaam@woerden.nl.

Wat ging vooraf?

Het Afwegingskader is geschreven op basis van inbreng van inwoners en landbouw- en natuurorganisaties, advies van ruimtelijk en technisch experts, advies van de GGD, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en de Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU), wettelijke regels en verplichtingen en een advies van experts over lokaal zeggenschap.