Waarom windenergie en zonne-energie opwekken?

Het Rijk, provincies en gemeenten hebben in het Klimaatakkoord afspraken gemaakt over klimaatmaatregelen. Een van die afspraken gaat over het opwekken van duurzame energie met windenergie en zonne-energie.

Gemeenten werken samen in de eigen regio aan een Regionale EnergieStrategie (RES).

Woerden is onderdeel van de regio Utrecht, ook wel de RES U16 genoemd. De regio Utrecht heeft afgesproken om in 2030 een hoeveelheid van 1,8 TWh duurzame elektriciteit op te wekken. Dat is het stroomverbruik van 540.000 huishoudens in 1 jaar. Dat is een derde van het totale verbruik in de regio.

Iedere gemeente binnen de regio Utrecht levert een eigen bijdrage. Ook Woerden heeft hiervoor beleid gemaakt.

Woerden kiest voor combinatie zonnevelden en windturbines

De gemeente wil de helft van de grootschalige energie opwekken met zonnevelden en de helft met windturbines. Dit geeft een betere balans op het elektriciteitsnet, omdat windturbines ook in de nachten en op bewolkte dagen energie opwekken. Ook is er veel minder ruimte nodig om elektriciteit op te wekken met windenergie.