Warmtevisie Woerden

In de warmtevisie staat hoe we straks alle gebouwen in de hele gemeente duurzaam kunnen verwarmen zonder aardgas te gebruiken.

Het gaat in de warmtevisie dus niet alleen om woningen, maar ook om bedrijfspanden, scholen en kerken. Grote panden verbruiken vaak meer gas. Daar is dus veel op te besparen.

Uitgangspunten

De aanpak in de warmtevisie bestaat uit 2 uitgangspunten: 

  1. Stap voor stap isoleren en besparen.
    In bijna alle gebouwen kunnen stappen worden gezet. Isoleren en overstappen op (hybride) warmtepompen is in veel huizen en gebouwen haalbaar en betaalbaar. De gemeente ondersteunt huiseigenaren bijvoorbeeld via het online loket Jouw Huis Slimmer. 
  2. Samen aan de slag met buurten en initiatieven.
    Samen met uw buren aan de slag gaan met isoleren en duurzaam verwarmen kan voordelen hebben. De gemeente helpt u graag met subsidie  en advies. U kunt mailen naar duurzaam@woerden.nl.  

Alternatieven voor verwarmen met aardgas

We weten nog niet hoe we in de toekomst alle woningen en gebouwen het beste kunnen verwarmen. De verschillende oplossingen voor duurzame warmte verdelen we in 3 categorieën:

  1. Een collectieve oplossing: een warmtenet. In Molenvliet en Snel en Polanen is een warmtenet (stadsverwarming) kansrijk. Een warmtenet gebruikt warmte uit een bron in de buurt om huizen mee te verwarmen. Dit gebeurt met warm water via leidingen door de grond. Hiermee kunnen we veel woningen tegelijk duurzaam verwarmen zonder aardgas.
  2. Een individuele oplossing: bijvoorbeeld een (hybride) warmtepomp, een hoge-temperatuur-oplossing zoals aardwarmte, of een oplossing met warmte-koude-opslag. Dit kan ook voor een huizenblok of appartementengebouw.
  3. Geen oplossing bekend: er is meer onderzoek nodig om te bepalen wat de juiste warmteoplossing wordt. Dit geldt bijvoorbeeld voor historische gebouwen die moeilijker te isoleren zijn, waardoor een volledig elektrische oplossing lastiger is. 

De gemeente houdt de ontwikkeling van nieuwe oplossingen in de gaten. Zo kunnen we steeds meer gebouweigenaren helpen met duurzaam verwarmen. Maar de ontwikkeling van nieuwe oplossingen heeft ook tijd nodig. Denk aan onderzoek naar waterstof of biogas. We weten nog niet welke oplossingen later beschikbaar komen om huizen mee te verwarmen. 

Dit soort nieuwe oplossingen zijn voorlopig sowieso niet op grote schaal beschikbaar. Dat betekent dat gebouwen in categorie 3 (‘geen oplossing bekend’) op korte termijn vaak nog niet (betaalbaar) volledig aardgasvrij kunnen worden. Toch kunnen die gebouweigenaren wel al grote stappen zetten met betere isolatie en bijvoorbeeld een hybride warmtepomp. Zo kunnen zij wel al veel minder aardgas verbruiken. 

We kiezen er in Woerden voor om de gasleidingen te laten liggen. Ook als een buurt geen gas meer gebruikt. Dan kunnen we deze leidingen later misschien opnieuw gebruiken voor andere oplossingen. 
In de warmtevisie staat ook welke oplossingen het meest kansrijk zijn per wijk of dorpskern.

Meer weten?

Wilt u de hele warmtevisie lezen? Mail naar duurzaam@woerden.nl.