Warmtevisie Woerden

In de Warmtevisie staat hoe we straks alle gebouwen in de hele gemeente Woerden duurzaam kunnen verwarmen zonder aardgas te gebruiken.

Het gaat in de warmtevisie niet alleen om woningen. Ook ondernemers, school- en kerkbesturen, overheden en andere gebouweigenaren hebben een belangrijke rol. Grote panden verbruiken vaak meer gas. Daar is dus veel op te besparen. 

Uitgangspunten

De aanpak in de warmtevisie bestaat uit 2 uitgangspunten: 

 1. Stap voor stap isoleren en besparen.
  In bijna alle gebouwen kunnen stappen worden gezet. Isoleren en overstappen op (hybride) warmtepompen is in veel huizen en gebouwen al haalbaar en betaalbaar. De gemeente ondersteunt huiseigenaren bijvoorbeeld via het online loket Jouwhuisslimmer.
   
 2. Samen aan de slag met buurten en initiatieven.
  De warmtevisie benoemt naast individuele, ook haalbare collectieve oplossingen. In overleg met inwoners, ondernemers en (buurt)collectieven gaat de gemeente de opties per buurt verkennen. 

Alternatieven voor verwarmen met aardgas

We weten nog niet hoe we in de toekomst alle woningen en gebouwen het beste kunnen verwarmen. De oplossingen kunnen worden onderverdeeld in 3 categorieën:

 1. Een collectieve oplossing: een warmtenet, op hoge of lagere temperatuur.
 2. Een individuele oplossing: een (hybride) warmtepomp, een hoge-temperatuur-oplossing of een oplossing met warmte-koude-opslag.
 3. Geen oplossing bekend: er is nader onderzoek nodig om te bepalen wat de juiste warmteoplossing wordt. De gemeente houdt de ontwikkeling van nieuwe oplossingen in de gaten. Zo kunnen we steeds meer gebouwen helpen met duurzaam verwarmen.

Meer weten?

Wilt u de hele warmtevisie lezen? Mail naar duurzaam@woerden.nl.