Waarom wordt Woerden aardgasvrij?

Om klimaatverandering tegen te gaan, zet gemeente Woerden stappen om energie te besparen en minder aardgas te gebruiken. Zo dragen we bij aan de lokale, regionale en landelijke klimaatopgave.

In 2050 willen we in Nederland geen aardgas meer gebruiken om onze gebouwen te verwarmen. Dat hebben Rijk, provincies, gemeenten en bedrijven afgesproken in het Klimaatakkoord. Dit is besloten omdat de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd. En omdat er bij het gebruik van aardgas CO2 vrijkomt. Ook zijn we dan minder afhankelijk van landen om ons heen.

Stap voor stap

Nu worden de meeste gebouwen nog met aardgas verwarmd. Om overal duurzaam te verwarmen, is tijd nodig. Onze huizen en gebouwen moeten klaargemaakt worden voor andere oplossingen zoals een warmtepomp of warmtenet. Ook is nog niet voor elk gebouw een goede oplossing beschikbaar.

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat iedere gemeente een ‘transitievisie warmte’ maakt. Dit is een plan waarin staat hoe gebouwen aardgasvrij kunnen worden. In gemeente Woerden noemen we dit de Warmtevisie Woerden.