Aardgasvrij wonen en werken

Om klimaatverandering tegen te gaan, zet gemeente Woerden stappen om energie te besparen en minder aardgas te gebruiken. Zo dragen we bij aan de lokale, regionale en landelijke klimaatopgave.

Dit is besloten omdat de gaswinning in Groningen wordt afgebouwd én omdat er bij het gebruik van aardgas CO2 vrijkomt. Ook zijn we dan minder afhankelijk van landen om ons heen.

Warmtevisie Woerden

Nu worden de meeste gebouwen nog met aardgas verwarmd. Om overal duurzaam te verwarmen, is tijd nodig. Onze huizen en gebouwen moeten klaargemaakt worden voor andere oplossingen zoals een warmtepomp of warmtenet. Ook is nog niet voor elk gebouw een goede oplossing beschikbaar.
Om stap voor stap aan de slag te gaan, is er in het Klimaatakkoord afgesproken dat iedere gemeente een ‘transitievisie warmte’ opstelt. In gemeente Woerden noemen we dit de Warmtevisie Woerden.