Klimaatbestendig beleid

We krijgen vaker te maken met hevige regenbuien, extreme hitte en droogte. De gemeente gaat hiervoor verschillende stappen nemen. Zo gaan we ervoor zorgen dat regenwater op verschillende plekken tijdelijk vastgehouden wordt. Dit zorgt ervoor dat we wateroverlast voorkomen. Maar ook dat het grondwater aangevuld wordt. Dit is belangrijk om houten paalfunderingen te beschermen tegen aantasting. Bij regenbuien tot 70 mm/uur mag er in bestaand gebied straks geen schade aan gebouwen of ernstige verkeersbelemmering zijn. En om hittestress te verlagen, plaatsen we op de juiste plekken bomen en planten in de openbare ruimte.

Dit is te lezen in het beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig 2023-2027 (GWK) en bijhorende verordening Afvalwater, hemelwater, grondwater en spoelwater. Robuust gemeentelijk water en klimaatbestendig in 2050 is de rode draad in dit plan. 

Robuust gemeentelijk water betekent dat het water en riool in de stad en dorpen tegen een stootje kunnen. Daarmee zijn ze geschikt tegen weersextremen zonder schade, vissterfte en storingen. De gemeente wil het rioleringsbeheer verbeteren en de kosten zo laag mogelijk houden. Dat houdt in dat we rioolbuizen goedkoper opknappen waar dat nodig is. En dat we het lozen van vuilwater in de sloot tijdens hevige regenbuien nog minder willen maken. Dat betekent schoner water met meer kans voor dieren en planten die daarin leven. 

Lees het beleidsplan Gemeentelijk Water en Klimaatbestendig (2023-2027). Heeft u vragen over dit document? Neem contact op met Martine van Dijk via 14 0348 of mail naar klimaatbestendig@woerden.nl.