Klimaatbestendig beleid

Nederland wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Om dit doel op een slimme en nuttige manier te halen, moeten ook wij aan de slag! Als er met het veranderende klimaat geen rekening wordt gehouden, kost het achteraf veel geld om een wijk alsnog klimaatbestendig te maken. Nu kan de gemeente klimaatbestendige wijken bouwen en snel knelpunten oplossen via de geplande reconstructies. En op slimme plekken bomen planten, zodat we in 2050 genoeg (natuurlijke) schaduw hebben.

Het huidige beleid (Actieplan Klimaatbestendig 2050, vastgesteld in 2017) laat zien welke knelpunten Woerden ervaart. Het geeft nog geen handvatten over de inrichting bij een project.

Om in nieuwbouwprojecten en reconstructies rekening te houden met de weersverandering, is het belangrijk dat iedereen, zowel de gemeente als de inwoners, weet wat van hen verwacht wordt. Deze verwachting is uitgesproken in het vervolgbeleidsplan: klimaatbestendig 2050 2.0. In dit beleidsplan worden doelen gesteld aan de hand van 'klimaatlabels'. Deze labels laten zien hoe goed een bepaalde straat/wijk is ingericht met kijk op het toekomstige weer. Het loopt (net zoals een energielabel) van A t/m E. Waarbij de A staat voor: volledig klaar voor de weersextremen (klimaatbestendig).
 
Lees het actieplan Klimaatbestendig 2050.