Klimaatbestendige samenwerkingen

Samen staan we sterker, zeker bij een onderwerp als klimaatbestendig. Daarom werkt de gemeente samen met andere gemeenten, het waterschap en de provincie.

De gemeente kijkt samen met het waterschap naar de kwaliteit van het water. Deze wordt goed in de gaten gehouden. We nemen maatregelen waar dat kan. Bijvoorbeeld zodat er in de zomer zo min mogelijk blauwalg is en u kunt blijven zwemmen! Door met andere gemeenten en de provincie kennis uit te wisselen leren we van elkaar. Gemeente Woerden helpt ook andere gemeenten op weg met bijvoorbeeld het opzetten van subsidies. Daarnaast gebruikt de gemeente zelf ook de goede voorbeelden van andere gemeenten.
 
Gemeente Woerden ook samen met andere partijen, zoals met de woningcorporatie Groen West. Of in het Netwerk Water & Klimaat. Het Netwerk Water en Klimaat heeft als doel om samen de regio mooier, veiliger en duurzamer te maken. Het delen van kennis en ervaring op het gebied van water en klimaat staat binnen dit netwerk centraal. Er wordt samengewerkt met andere overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bewoners, zowel lokaal, regionaal als landelijk. Zo is en blijft de regio Utrecht ZuidWest voor iedereen een gezonde, aantrekkelijke en leefbare omgeving.