Bastions Hogewal en Torenwal

Het vervangen van de beschoeiing rondom de bastions is onderdeel van het project Singelplan Woerden. Vanaf 2015 zijn de werkzaamheden gestart. De beschoeiing van de bastions zijn het laatste onderdeel van dit project.

De reden voor deze grootschalige vervanging is om de Singel en de oevers te beschermen. De Singel en de bastions zijn Rijksmonumenten en hebben een grote cultuurhistorische waarde. Vanuit die status is het van belang om onze monumenten goed te beschermen en te behouden, voor nu en in de toekomst. Een sterke beschoeiing die deze hoge grondwallen op zijn plek kan houden is dan ook nodig.

Wat gaat er gebeuren?

Er is afstemming over het ontwerp met de Rooms Katholieke Kerk, als eigenaar van het bastion Torenwal. De werkzaamheden worden uitgevoerd met zoveel mogelijk behoud van de natuurwaarden en in samenwerking met Stichting Hart van Natuur Woerden, het biodiversiteitsteam en een ecoloog. Tijdens de voorbereiding en de werkzaamheden voor het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing is er extra aandacht voor:

  • de dieren, planten en bomen.
  • verwijderen van bomen en groen daar alleen waar het niet anders kan en met behoud van het wortelpakket;
  • plaatsen nieuwe beschoeiing vanaf het water, zodat de natuur zo min mogelijk wordt verstoord. Bijvoorbeeld door na het broedseizoen pas de uitvoering starten;
  • de grond wordt ingezaaid met passende beplanting. 

Raadsvergadering terugluisteren

Op 22 juni 2023 is dit project besproken. Wilt u de raadsvergadering terugluisteren? Zie: Raadsvergadering 22 juni 2023, Gemeente Woerden

Planning

  • Juni 2023 - Motie aangenomen in de gemeenteraad 
  • Februari 2024 - Uitzetten lijnen beschoeiing samen met Hart van Natuur Woerden, biodiversiteitsteam en ecoloog 
  • Maart 2024 – Ontwerp klaar en vergunningen aanvragen
  • Oktober 2024 – Start werkzaamheden 
  • December 2024 – Einde werkzaamheden 

Contact

Wilt u meer informatie over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Tjibbe Dijk via 14 0348 of stuur een mail naar binnenstad@woerden.nl.