Zorg

U leest hier hoe u bij ziekte of handicap tegemoetkoming op zorgkosten, korting op een zorgverzekering, kinderbijslag, studietoeslag en Wajong aanvraagt.

Gemeente Woerden biedt de volgende hulp aan inwoners met een ziekte of handicap.

Zorgkosten

Als u extra zorgkosten heeft door een ziekte of handicap, heeft u soms recht op een tegemoetkoming. Zie: Extra tegemoetkoming (Ferm Werk)

Zorgverzekering 

Als u een langdurige ziekte of handicap heeft, kunt u korting krijgen op een zorgverzekering. Zie: Gemeentepolis (Gezond Verzekerd)

Kinderbijslag

Als uw kind bij u thuis woont én intensieve zorg krijgt, heeft u soms recht op dubbele kinderbijslag. Zie: Dubbele kinderbijslag (SVB)

Leerlingenvervoer

Als uw kind door een beperking niet zelf naar school kan reizen met het OV, kunt u een vergoeding krijgen of een schooltaxi regelen. Zie: Leerlingenvervoer

Studietoeslag

Als u studeert én door uw beperking geen bijbaan kunt krijgen, heeft u soms recht op geld voor studiekosten. Zie: Individuele studietoeslag (Ferm Werk)

Wajong-uitkering

Als u vanaf jonge leeftijd een ziekte of handicap heeft én niet (volledig) kunt werken, kunt u een Wajong-uitkering aanvragen. Zie: Wajong-uitkering (UWV)

WoerdenWijzer

WoerdenWijzer is een onderdeel van de gemeente die inwoners ondersteuning biedt. U kunt terecht met vragen over o.a. hulpmiddelen, huishoudelijke hulp, schulden, dagbesteding, jeugdhulp en jeugdzorg.

Participatieraad Woerden

De participatieraad zet zich in voor alle inwoners van gemeente Woerden. Iedereen doet er toe en moet kunnen meedoen, ongeacht afkomst, leeftijd, inkomen of een beperking. Zie: Participatieraad Woerden

18 jaar worden

Vanaf je 18e jaar moet je meer zelf gaan regelen. Je moet bijvoorbeeld een zorgverzekering afsluiten en je moet een DigiD aanvragen. Zie: 18 jaar