Vraag om noodopvang in Woerden

Het COA heeft op maandag 15 april het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden gevraagd om mee te werken aan een noodopvang.

Het gaat om een noodopvang voor 200 asielzoekers gedurende 1 jaar in het gebouw aan de Bleek 1. De vraag van het COA overvalt het college.


De gemeenteraad is vandaag van de vraag op de hoogte gebracht. Zij neemt namelijk op donderdag 18 april een besluit over het wel of niet uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek voor een azc voor 15 jaar op dezelfde locatie. Een azc is wat anders dan een noodopvang.

Het college beraadt zich nu op de reactie naar het COA

Komende week brengt de gemeente in beeld wat de vraag van het COA betekent. Het college van burgemeester en wethouders neemt daarna een besluit en brengt de raad via een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte.

De aanleiding voor het verzoek is de aanhoudend hoge druk in de asielzoekerscentra

Er is landelijk dringend behoefte aan opvangplekken op korte termijn. 

Meer informatie over de vraag naar een haalbaarheidsonderzoek naar een azc aan de Bleek 1 in Woerden vindt u op www.denkmee.woerden.nl.