Nieuws

  • Het college van Woerden stelt Reijerscop voor als locatie voor windenergie

    24 november 2022

    Vorig jaar heeft de gemeenteraad afspraken gemaakt over duurzame energie. De raad heeft aangegeven waar zonnevelden mogen komen. Voor windturbines heeft de raad nog geen keuze gemaakt. De raad vroeg het college van burgemeester en wethouders om twee polders, Barwoutswaarder en Reijerscop, eerst met elkaar te vergelijken. Uit die vergelijking blijkt dat Reijerscop het meest geschikt is. Het is nu aan de gemeenteraad om een definitief besluit te nemen.