Oevers recreatieplas worden hersteld

Aan de oostzijde (zijde Harmelen) van de Cattenbroekerplas zitten in de oever een aantal uitgespoelde plekken. Het wandelpad wordt hierdoor bedreigd. Dit komt door het schommelende waterpeil en vaak stevige wind. Gemeente Woerden gaat de oevers daarom op verschillende plekken herstellen.

Natuurvriendelijke beschoeiing
Dit doen we door op de meest gevoelige plekken een natuurvriendelijke beschoeiing aan te brengen van perkoenpalen en gevlochten wilgentakken. In deze beschoeiing komen openingen zodat vogels en vissen van en naar de oever kunnen zwemmen. De beschoeiing wordt ongeveer 5 meter uit de oever geplaatst. Zo ontstaat er langs de oever rustig water met nauwelijks stroming of golven. De uitgespoelde oevers worden met grond en klei aangevuld en deels aangeplant met omgeving-eigen materiaal. Ook worden er delen opnieuw ingezaaid. Vlak voor de uitvoering worden de oevers door een ecoloog onderzocht op nesten. De werkzaamheden worden hierop afgestemd zodat broedende vogels minimaal worden gestoord.

Planning
De werkzaamheden starten in de week van 11 maart en duren ongeveer twee weken. De aannemer werkt zoveel mogelijk vanaf het water. De aan- en afvoer van materiaal gebeurt vanaf de oostzijde van de plas. Het overslagpunt is aan de Gasperilaan. Hier komt een tijdelijk depot voor het materiaal.