Meldingen wateroverlast door hevige regenval

Er komen veel meldingen binnen van wateroverlast. De gemeente en brandweer zijn druk om de meldingen van wateroverlast in de openbare ruimte af te handelen.

Bel bij acuut gevaar 112. Is er geen spoed, maar heeft u toch de brandweer nodig, bel dan 0900-0904.

Zelf regelen

  • ondergelopen ruimtes
  • verstopte riolering in huis

Meld bij de gemeente

U kunt online een melding doen. Of bel de gemeente via 14 0348.

  • verstopte riolering in de straat

Geen spoed, wel brandweer

  • losliggende putdeksel op de weg
  • risico op kortsluiting

Schema met informatie over wie u moet bellen bij wateroverlast.