De strijd tegen de eikenprocessierups begint!

De eikenprocessierups is er vroeg bij dit jaar! De rups kan volgende maand al voor ongemak gaan zorgen. Aanraking met de brandharen zorgt voor klachten als jeuk, huiduitslag en irritatie aan ogen en/of luchtwegen.

Om dit zoveel mogelijk te beperken worden de eikenbomen op drukbezochte locaties ingespoten met een biologisch middel (kleine wormpjes). 

  • Wanneer: tussen 20.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends. Dit doen we 's nachts, omdat de wormpjes niet tegen daglicht kunnen.
  • Waar: op normaal drukbezochte plekken in de gemeente, zoals rondom scholen, zorgcentra en drukke fietspaden.

Werkwijze

De kleine wormpjes die in de bomen worden gespoten zijn niet schadelijk voor mens, plant en dier. Het ministerie van NVWA heeft in 2010 toestemming gegeven voor het gebruik van deze biologische bestrijdingsmethode. De wormpjes worden met een nevelspuit in de bomen gespoten. De werkzaamheden vinden ’s nachts plaats, omdat de wormpjes niet tegen daglicht kunnen. De nevel wordt elektrostatisch geladen, waardoor de wormpjes als een soort magneet door de boom worden aangetrokken. Dit zorgt ervoor dat vrijwel alle wormpjes door de boom worden vastgehouden.

Wat merkt u ervan?

De aannemer doet zijn best om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Op het moment dat een voertuig bij een woning in de buurt werkt, kan het zijn dat u kort overlast ervaart door geluid en/of licht. De wagen staat niet stil en rijdt continu door, waardoor de overlast maar voor korte duur is.

Wat doen we nog meer?

Naast de preventieve bestrijding zijn op verschillende plekken nestkastjes opgehangen en planten- en bloemenmengsels geplant. Dit doen we om natuurlijke vijanden aan te trekken. In de rest van de gemeente worden de rupsen tijdens het seizoen verwijderd door de rupsen op te zuigen. Dit doen wij alleen in de openbare ruimte en op druk bezochte plekken.

Rups gezien?

Ziet u een eikenprocessierups, neem dan contact op met de gemeente. Dit kunt u doen door een melding te doen op onze website. De melding wordt dan zo snel mogelijk voor u opgepakt. U kunt ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar 14 0348.