Wat kan ik doen tegen bodemdaling?

In grote delen van de gemeente Woerden hebben we te maken met bodemdaling. Ook als inwoner kunt u iets tegen bodemdaling doen. Bijvoorbeeld bij het inrichten van uw tuin.

Wat bodemprecies precies is en hoe dat komt, leest u op Wat is bodemdaling?

Hieronder geven we verschillende tips die u in uw tuin kunt uitvoeren. 

Verwijder zware verharding uit de tuin (tegels wippen)

Door minder gewicht op de bodem te leggen daalt de (slappe) bodem minder snel. Daarnaast is bij een grindpad of een pad met halfverharding minder snel te zien dat de bodem is gedaald.

Zorg dat water goed de bodem in kan 

Maak de verharding rondom uw huis waterdoorlatend. Met verharding wordt bedoeld:

  • terras
  • tuinpad
  • oprit

Een voorbeeld van een waterdoorlatend pad is een grindpad of een pad met houtsnippers. 

Veen- en kleigronden dalen als deze te droog worden. Door waterdoorlatende verharding aan te leggen kan regenwater in de bodem zakken en vult het grondwater zich aan. Daarnaast hoeft het regenwater zo niet via een putje door het riool afgevoerd te worden. Dit helpt mee om wateroverlast op straat en in de tuin bij heftige regenbuien te voorkomen. 

Andere voorbeelden van waterdoorlatende verharding zijn te vinden op Huisje Boompje Beter.

Leg flexibele huisaansluitingen aan

Als de bodem rondom uw huis daalt, kunnen huisaansluitingen (zoals het riool) afbreken. Vervang deze door flexibele huisaansluitingen, daarmee voorkomt u dit probleem.

Gebruik lichte ophoogmaterialen voor oprit en tuinpad

Hoog uw tuinpad en oprit op met lichte ophoogmaterialen in plaats van zand. Gebruik voor de bovenlaag waterdoorlatende verharding of grind.

Zand is erg zwaar en door het gewicht hiervan daalt de bodem sneller. Gebruik daarom lichte ophoogmaterialen, zoals puimsteen of argex (kleikorrels). Daarmee zorgt u ervoor dat er minder gewicht op de bodem ligt en deze dus minder snel daalt. De bovenlaag van waterdoorlatende verharding of grind zorgt er daarnaast voor dat water goed de bodem in kan.

Zorg voor onderheide vlonders voor het terras

Maakt u een vlonderterras in uw tuin? Gebruik dan palen die diep in de bodem gaan (heien) voor onder het vlonderterras.

Door een vlonderterras op geheide palen zakt het terras niet meer. Het staat dan, net als uw huis, stevig op palen. Doordat het terras op palen staat en niet op de bodem drukt, zakt de tuin minder snel. 

Vergroen uw tuin met niet diep wortelende planten

Haal tegels uit uw tuin en plant hiervoor in de plaats niet-diep wortelende planten, zoals de Ooievaarsbek.

Door tegels uit uw tuin te verwijderen komt er minder gewicht op de bodem te liggen. Hierdoor daalt de bodem minder snel. Vervang de tegels door planten die niet diep wortelen. Hoe dieper de wortels van een plant komen, hoe meer water ze opnemen. Dit heeft als gevolg dat de bodem te droog wordt en dan alsnog daalt. 

Maak gebruik van een bewateringssysteem

Zorg dat de tuin continue bewaterd blijft. Bijvoorbeeld met water uit een (regen)waterton of nabijgelegen sloot via druppelirrigatie (boven of ondergronds). Doe dit NIET met kraanwater, dat is niet duurzaam.

Veen- en kleigronden dalen als deze te droog worden. Als de bodem blijvend bewaterd wordt, is de bodem minder droog en daalt dan minder hard. Bovendien kan de ondiep wortelende beplanting hiermee van water worden voorzien.

Hoog uw tuin op met tuinaarde en niet met zand

Verwijder zoveel mogelijk zand uit de tuin en hoog de tuin op met tuinaarde in plaats van zand. 

Zand is zwaarder dan tuinaarde. Door zand te vervangen door tuinaarde komt er minder gewicht op de bodem te liggen. Hoe minder gewicht er op de bodem ligt, hoe minder de bodem daalt.