Wat is bodemdaling?

Bodemdaling betekent dat de bodem zakt. De bodem in gemeente Woerden bestaat voor 80% uit slappe veen. Slappe veen is geen stevige bodem.

Alles wat op een slappe bodem wordt gebouwd, zoals de weg en het riool, zakt. Dan is er bodemdaling. Bodemdaling gaat sneller als er te weinig regen valt. Na een langere tijd ontstaan kuilen in de weg en op straat. In tuinen staat water of knappen rioolbuizen, omdat het hoogteverschil tussen huis en riool te groot wordt.
 
Inwoners moeten de tuin vaker ophogen. En de gemeente moet de weg of het riool vaker ophogen. Het riool moet vaker gerepareerd worden als er door droogte meer bodemdaling is. Hierdoor heeft de gemeente meer beheer- en onderhoudskosten en hebben inwoners vaker overlast. Dat wil de gemeente zo lang mogelijk voorkomen en uitstellen. Er zijn veel technieken om de weg minder zwaar te maken. Van piepschuim tot het afgraven van veen en een betonconstructie op palen. De gemeente voorkomt veel overlast en extra kosten in de toekomst door goed rekening te houden met de bodem onder het bestaande wegennetwerk, nieuw te bouwen wijken en bedrijventerreinen.