In de toekomst meer en herkenbaardere fietsstraten in Woerden

Gemeente Woerden wil dat inwoners op de fiets snel en veilig van plek naar plek komen. Zodat meer Woerdenaren, voor met name de korte ritten, de fiets pakken in plaats de auto. Fietsstraten zijn een veilige oplossing voor woonstraten waar veel fietsers rijden. In het nieuwe ‘Beleidskader fietsstraten’ is vastgelegd hoe fietsstraten eruit moeten zien en waar in de gemeente ze kunnen komen.

Wat is een fietsstraat?

In een fietsstraat zijn auto’s te gast. Dit zorgt ervoor dat fietsers veiliger en comfortabeler kunnen fietsen. In Woerden is bepaald dat woonstraten die onderdeel zijn van een belangrijke fietsroute door de gemeente, een zogenaamde hoofdfietsroute, een fietsstraat kunnen worden. Een fietsstraat is te herkennen aan rood asfalt en een verkeersbord met de tekst ‘fietsstraat - auto te gast’.

Wethouder Ad de Regt (verkeer): “Het verbeteren van de veelgebruikte fietsroutes in de gemeente vinden we heel belangrijk. Als meer Woerdenaren de fiets pakken in plaats van de auto is dat gezonder, veiliger en beter voor het milieu. En het zorgt ervoor dat Woerden toegankelijk en bereikbaar blijft voor de mensen die afhankelijk zijn van een auto. Bijvoorbeeld omdat ze slecht ter been zijn.”

Bestaande en nieuwe fietsstraten

Op dit moment zijn in gemeente verschillende fietsstraten. Maar die zien er nog niet allemaal hetzelfde uit. In 2023 en 2024 komen er in elk geval nog 3 fietsstraten bij. Die worden allemaal op dezelfde manier ingericht. De nieuwe fietsstraten komen op de Prins Hendrikkade (tussen het Defensie-Eiland en de Rijnstraat), op Haanwijk en de Uitweg, en op de Harmelerwaard. De laatste twee liggen op de doorfietsroute tussen Woerden en Utrecht. 

Meer fietsstraten in de toekomst

Er zijn nog meer belangrijke fietsroutes in de gemeente. Ook daar komen in de toekomst mogelijk fietsstraten. Bijvoorbeeld aan de Van der Valk Boumanlaan, Polderbaan en de parallelweg van de Rembrandtlaan. Maar voordat dat zover is, moet de gemeenteraad eerst nog geld vrijmaken voor het opnieuw inrichten van deze straten. 
Op het moment dat onderhoud nodig is aan de bestaande fietsstraten, zullen die ook allemaal dezelfde inrichting krijgen. Zodat ze goed herkenbaar zijn.

Centrumring

Het is ook een wens om de centrumring meer voetgangers- en fietsvriendelijk te maken. In 2024 start, in overleg met bewoners en ondernemers, een onderzoek naar wat daar mogelijk is. Er zijn verschillende manieren te bedenken om deze straten aantrekkelijker te maken voor voetgangers en fietsers. Bijvoorbeeld door de fietsers en voetgangers vaker voorrang te geven, een vrij liggend fietspad langs de ring aan te leggen of de rijbaan voor auto’s smaller te maken. Omdat op de centrumring ook veel auto’s rijden, ligt een inrichting als fietsstraat op dit moment niet voor de hand.

Wat vinden inwoners belangrijk?

Op de plekken waar straten veranderen in een fietsstraat worden ook bewoners betrokken. Daarnaast wil de gemeente graag weten hoe vaak en waarvoor inwoners de fiets en auto gebruiken. Zodat we gerichter maatregelen kunnen nemen die mensen stimuleren om vaker de fiets te pakken. 5000 inwoners zijn daarom begin april uitgenodigd om hierover een vragenlijst in te vullen.