Persberichten

  • Gemeente Woerden onderzoekt gemengde woonvormen en flexwoningen

    24 maart 2023

    Op 23 maart is de gemeenteraad van Woerden bijgepraat over de mogelijkheden rond de huisvesting van statushouders en andere woningzoekenden en de opvang van vluchtelingen. Het plan voor het opzetten van een tussenvoorziening voor statushouders blijkt financieel niet haalbaar. De ideeën rond gemengde woonvormen lijken wel kans te hebben. Daarvoor wil de gemeente drie locaties verder verkennen.