Ondernemers

Ondernemen in de gemeente Woerden

De gemeente Woerden biedt ondernemers de mogelijkheden om te ondernemen, te groeien en bij te dragen aan maatschappelijke ontwikkelingen.

 • Adviseurs

  De afdeling Economische Zaken is de verbindende schakel tussen ondernemers en de gemeente. Onze adviseurs komen graag bij uw bedrijf langs om persoonlijk kennis te maken.

 • Ondernemersverenigingen

  Een overzicht van alle ondernemersverenigingen en winkeliersverenigingen in Woerden.

 • Inkoop en aanbesteden

  U vindt alle aangekondigde aanbestedingen boven het Europese drempelbedrag op TenderNed en alle opdrachten voor zzp’ers via de Inhuurdesk. U vindt hier ook de algemene inkoopvoorwaarden van de gemeente.

Bedrijf starten, bouwen en verbouwen

Wilt u een uw bedrijf vestigen in de gemeente Woerden? Vraag eerst bij uw accountmanager of het geldende bestemmingsplan uw bedrijfsactiviteit toestaat.

 • Omgevingsvisie en omgevingsplan

  U leest hier meer over de geldende plannen binnen de gemeente Woerden. In de omgevingsvisie staat hoe Woerden haar leefomgeving de komende jaren gaat ontwikkelen, zodat iedereen goed kan blijven wonen, werken, leren en ontspannen.

 • Omgevingsloket

  In het Omgevingsloket vindt u alle plannen en regels terug voor de leefomgeving van Woerden. Ook kunt u via het Omgevingsloket een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Vergunningen

  Voor uw bedrijfsactiviteiten moet u misschien een exploitatievergunning, terrasvergunning of een andere vergunning aanvragen.

 • Ondernemersplein

  Informatie en advies van de overheid voor ondernemers door KVK, Belastingdienst, RVO, CBS, UWV en andere overheidsorganisaties.

Subsidies en financiële ondersteuning

De gemeente helpt ondernemers op verschillende manieren. Vaak is dat financieel, maar soms krijgt u andere hulp.

 • Subsidie voor buurtinitiatieven

  Als u een initiatief heeft dat wonen, werken of spelen in uw buurt voor iedereen prettiger maakt, kunt u subsidie aanvragen.

 • Subsidie voor groen dak

  Als u een groen dak of ‘sedumdak’ (een dak bedekt met vetplanten) heeft, kunt u subsidie aanvragen.

 • Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

  Heeft u een uitkering en wilt u een bedrijf starten? Of bent u als ondernemer in financiële problemen gekomen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

 • Bijstand voor oudere zelfstandigen (IOAZ)

  Bent u een ondernemer en ouder dan 55 jaar? Denkt u erover na om uw bedrijf te stoppen, omdat u er niet genoeg inkomen meer uit kunt halen? Dan kunt u mogelijk gebruik maken van de bijstand voor oudere zelfstandigen.

 • Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb

  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% van de totale omzet zijn.

Duurzaam en betrokken ondernemen

Duurzaam ondernemen is belangrijk in gemeente Woerden. Bedrijven in de gemeente leveren een belangrijke bijdrage om energie te besparen en duurzame energie op te wekken.