Tijdelijke noodopvang

De gemeente Woerden vangt vanaf half augustus 2024 tijdelijk 200 vluchtelingen in een noodopvang op. Dit gebeurt in De Bleek 1 in Woerden.

Waarom noodopvang?

Er zijn te weinig asielopvangplekken in ons land. Deze zomer sluiten veel tijdelijke opvanglocaties. Er zijn daarom voor 1 juli 2024 landelijk 4.000 extra (nood)opvangplekken nodig. Het COA heeft om die reden een beroep gedaan op alle gemeenten in Nederland.

Binnen de provincie Utrecht hebben de 26 gemeenten met elkaar afgesproken om samen verantwoordelijkheid te nemen. Met andere woorden: iedere gemeente komt een keer aan de beurt voor tijdelijke noodopvang, tot er landelijk een oplossing komt. Zo zijn we solidair met elkaar.

Nu is het de beurt aan Woerden. Het COA heeft daarom gevraagd om voorbereidingen te treffen voor een noodopvang. Dat is een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen.

Waarom deze locatie?

In De Bleek 1 worden op dit moment Oekraïense vluchtelingen opgevangen. In het gebouw kunnen nog meer vluchtelingen worden opgevangen. 

Vanaf juli gaat de gemeente samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en het COA aan de slag om De Bleek 1 geschikt te maken voor de opvang. Denk dan aan het plaatsen van bedden, tafels en stoelen. Maar bijvoorbeeld ook sanitair en benodigdheden om te koken.

Hoelang blijven de vluchtelingen?

De verwachting is dat vanaf halverwege augustus 2024 vluchtelingen naar Woerden toe komen. Zij blijven tot halverwege augustus 2025 in onze gemeente. Deze periode wordt niet verlengd. 

Wat gebeurt er met de Oekraïense vluchtelingen?

Op dit moment wonen er Oekraïense vluchtelingen op De Bleek 1. Zij blijven hier wonen. De noodopvang leidt voor hen tot een nieuwe woonsituatie. Voorop staat dan ook dat het samenleven in de Bleek 1 in goede banen wordt geleid. Wat hiervoor nodig is, wordt onderzocht met alle betrokkenen.

Toezicht en begeleiding asielzoekers

Het COA, de VRU en de gemeente begeleiden de asielzoekers tijdens hun verblijf in Woerden. Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding aanwezig op de locatie. 

Planning

  • Juli en augustus 2024: geschikt maken De Bleek 1.
  • Halverwege augustus 2024 tot en met halverwege augustus 2025: opvang vluchtelingen.
  • Na de noodopvang wordt het gebouw mogelijk verbouwd tot asielzoekerscentrum (AZC) voor langere tijd. Dit hangt af van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek. Het proces over het AZC kunt u volgen op Denkmee Woerden.

Meer informatie