Vragen en antwoorden noodopvang Woerden

Opvang op De Bleek 1

Waarom is gekozen voor De Bleek 1 als locatie voor noodopvang?

In De Bleek 1 worden op dit moment Oekraïense vluchtelingen opgevangen. In het gebouw kunnen nog meer vluchtelingen worden opgevangen.

Vanaf juli gaat de gemeente samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU) en het COA aan de slag om De Bleek 1 geschikt te maken voor de opvang. Denk dan aan het plaatsen van bedden, tafels en stoelen. Maar bijvoorbeeld ook sanitair en benodigdheden om te koken. 

Hoelang blijft de noodopvang op de Bleek 1?

De asielzoekers komen halverwege augustus 2024 naar De Bleek 1. Zij mogen blijven tot halverwege augustus 2025. 

Daarnaast kijkt het COA of De Bleek 1 geschikt is als asielzoekerscentrum. Het COA doet op dit moment onderzoek. Een asielzoekerscentrum is een opvanglocatie voor langere tijd. In dit geval betekent dit 15 jaar. Er zijn dan meer voorzieningen nodig voor de asielzoekers dan bij een noodopvang. Meer informatie over dit proces vindt u op Denkmee Woerden.

Wat gebeurt er met de Oekraïense vluchtelingen?

Op dit moment wonen er Oekraïense vluchtelingen op De Bleek 1. Zij blijven hier voorlopig wonen. De noodopvang leidt voor hen tot een nieuwe woonsituatie. Voorop staat dan ook dat het samenleven in De Bleek 1 in goede banen wordt geleid. We onderzoeken met de betrokkenen wat hiervoor nodig is.

Hoeveel asielzoekers worden in de noodopvang opgevangen?

Er worden 200 asielzoekers opgevangen in de noodopvang op De Bleek 1. Daarnaast blijven de 145 Oekraïense vluchtelingen ook wonen in het gebouw. Zij hebben een eigen ingang aan De Bleek 1. 

Hoe groot is de kans dat de noodopvang verlengd wordt?

Dat is nu niet ter sprake. Als er nog eens een dringend verzoek wordt gedaan, zullen we het op dat moment overwegen. Daarvoor gaan wij opnieuw in gesprek met de buurt. Ook zal er weer een omgevingsvergunning aangevraagd moeten worden.

Wat gaat de gemeente doen om de Bleek 1 geschikt te maken voor noodopvang?

Vanaf juli gaat de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) aan de slag om De Bleek 1 geschikt te maken voor de opvang. Denk dan aan het plaatsen van bedden, tafels en stoelen. Maar bijvoorbeeld ook sanitair en benodigdheden om te koken. 

Het gaat hier om voorzieningen voor tijdelijke opvang. Het COA is daarnaast aan het onderzoeken of De Bleek 1 ook geschikt is als asielzoekerscentrum. Een asielzoekerscentrum is een opvanglocatie voor langere tijd. Als blijkt dat De Bleek 1 geschikt is als asielzoekerscentrum, dan vindt er een grotere verbouwing plaats. Meer informatie over dit proces vindt u op Denkmee Woerden.

Wat doen de asielzoekers overdag?

De mensen in de opvang mogen zich vrij bewegen. Asielzoekers hebben veel behoefte aan rust. Ze maken veel gebruik van hun telefoon en hebben contact met hun thuisfront. Goede wifi is heel belangrijk voor hen. 
Als asielzoekers naar buiten gaan, gaan ze naar een activiteit of ze hebben gesprekken met de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), het COA en Vluchtelingenwerk. Ze bereiden zich met programma's van het COA voor op hun toekomst. Daarnaast organiseren woonbegeleiders op de opvanglocatie activiteiten, samen met vrijwilligers, en verenigingen. Er wordt een dagprogramma opgesteld waaraan de asielzoekers kunnen deelnemen. Deze activiteiten zijn heel verschillend. Het hangt ook af van wat de asielzoekers zelf graag willen. Denk bijvoorbeeld aan sporten, wandelen, creatieve activiteiten, taal en ontmoeting.

Worden er activiteiten aangeboden?

Ja, er is een dagprogramma. Asielzoekers volgen bijvoorbeeld taallessen en bereiden zich voor op de toekomst. Daarnaast organiseren woonbegeleiders, vrijwilligers en verenigingen op en buiten de opvanglocatie verschillende activiteiten. Denk aan sporten, wandelen, creatieve activiteiten en ontmoeting.

Hoe is de gezondheidszorg voor de asielzoekers geregeld?

Het COA regelt en financiert de gezondheidszorg voor de asielzoekers op de opvanglocatie.

Is de opvanglocatie van het COA?

Het gereedmaken en inrichten van de noodopvanglocatie wordt uitgevoerd door de Veiligheidsregio Utrecht (VRU) in opdracht van het COA. De VRU zorgt ook voor het personeel, de dagelijkse gang van zaken in de locatie en de beveiliging.

Spreken de asielzoekers Engels of Nederlands?

Vaak spreekt een deel van de asielzoekers Engels. Zij helpen de anderen met de taal. Sommigen spreken ook al een klein beetje Nederlands. De ervaring van andere opvanglocaties is dat ze graag Nederlands willen leren.

Kan ik bezwaar maken tegen de noodopvang?

Deze informatie volgt zo snel mogelijk.

Veiligheid en leefbaarheid

Hoe wordt er gezorgd voor de veiligheid op en rondom de opvanglocatie?

De VRU zorgt voor het personeel, de dagelijkse gang van zaken in de locatie en de beveiliging. Er is 24 uur per dag toezicht en begeleiding aanwezig op de locatie. De locatiebeheerder werkt samen met de wijkagent van de politie en boa's van de gemeente. 

Met wie kan ik contact opnemen bij overlast?

Bij overlast kunnen omwonenden en ondernemers in de buurt van de opvanglocatie dag en nacht bellen met de locatie. Hier komt een speciaal telefoonnummer voor op deze website. In geval van spoed, belt u 112.

Zijn de asielzoekers gescreend op ziektes?

Ja, de asielzoekers zijn medisch gescreend in de opvanglocatie waar ze hiervoor zaten. Twee keer per week is er een arts aanwezig op de locatie. 

Vluchtelingen algemeen

Wie is verantwoordelijk voor de opvanglocatie?

De gemeente is verantwoordelijk voor de opvanglocatie. Veiligheidsregio Utrecht en het COA ondersteunen de gemeente, bijvoorbeeld in de vorm van dagelijksbeheer, beveiliging en het aanbieden van een activiteitenprogramma voor de asielzoekers. Dagelijks zijn er een locatiemanager en woonbegeleiders aanwezig. Zij begeleiden de asielzoekers bij het dagelijks leven. De beveiliging zorgt voor de veiligheid van de directe omgeving en de asielzoekers. Zij werken hierbij samen met boa's en de wijkagenten.

Waarom wil de gemeente tijdelijk asielzoekers opvangen?

Er zijn te weinig asielopvangplekken in ons land. Deze zomer sluiten veel tijdelijke opvanglocaties. Er zijn daarom voor 1 juli 2024 landelijk 4.000 extra (nood)opvangplekken nodig. Het COA heeft om die reden een beroep gedaan op alle gemeenten in Nederland. 
Binnen de provincie Utrecht hebben de 26 gemeenten met elkaar afgesproken om samen verantwoordelijkheid te nemen. Met andere woorden: iedere gemeente komt een keer aan de beurt voor tijdelijke noodopvang, tot er landelijk een oplossing komt. Zo zijn we solidair met elkaar.

Het COA heeft ook de gemeente Woerden gevraagd om voorbereidingen te treffen voor een noodopvang. Dat is een tijdelijke opvanglocatie voor vluchtelingen.

Wat is het verschil tussen noodopvang en een asielzoekerscentrum?

Als er niet genoeg plek is in asielzoekerscentra (AZC’s) vangt het COA asielzoekers tijdelijk op in een noodopvang. Dit zijn tijdelijke opvanglocaties met minder voorzieningen dan asielzoekerscentra. Een asielzoekerscentrum is bedoeld om voor langere tijd asielzoekers op te vangen.

Communicatie

Hoe worden omwonenden, ondernemers en inwoners van Woerden geïnformeerd over de noodopvang?

Omwonenden en ondernemers uit de omgeving van De Bleek 1 ontvingen op 24 juni een brief. Daarnaast staat de aankondiging op de informatiepagina van de gemeente in de Woerdense Courant en op www.woerden.nl/vluchtelingen.  

Op 8 juli is er een inloopbijeenkomst in het gemeentehuis van Woerden. U kunt hier terecht met ideeën of zorgen. 

Het COA onderzoekt daarnaast of de Bleek 1 ook geschikt is als asielzoekerscentrum. Een asielzoekerscentrum is een opvanglocatie voor langere tijd. Over dit proces kunt u meedenken en meepraten. Ga naar Denkmee Woerden voor meer informatie over het AZC. 

Is de gemeenteraad geïnformeerd?

Ja, de gemeenteraad is geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. 

Kan ik helpen bij de opvang van de asielzoekers?

Dat kan. U kunt uw hulp aanbieden door een e-mail te sturen naar vluchtelingen@woerden.nl

Is er contact met ondernemers in de buurt?

Ja, er is contact met ondernemers in de buurt van De Bleek 1. 

Kunnen we als buurt langskomen op de locatie?

Nee, het is niet mogelijk om de locatie te bezoeken. Behalve als u zich aanmeldt als vrijwilliger.