Subsidieregeling herbruikbare bekers bij evenementen

De gemeente Woerden moedigt organisatoren aan met herbruikbare bekers (hardcups) te gaan werken. Het hergebruik van bekers is duurzamer, mits een beker minimaal 5 keer gebruikt wordt. Ieder jaar kunnen 5 organisatoren gebruik maken van deze financiële regeling. Deze regeling is beschikbaar voor 2024 en 2025. 

Voorwaarden

 • Voor uw evenement is een vergunning nodig. Zie: Evenementenvergunning aanvragen
 • Uw evenement heeft niet als doel winst te maken.
 • Uw evenement vindt plaats in de gemeente Woerden. 
 • Als organisator bent u (of uw stichting / vereniging) gevestigd in de gemeente Woerden.
 • U wordt uit de aanmeldingen geselecteerd.
 • U gaat de subsidie besteden aan kosten die te maken hebben met het gaan gebruiken van hardcups op uw evenement. 

Procedure 

 • U meldt zich tussen 2 februari 2024 en 1 maart 2024 aan voor de regeling door te mailen naar gemeentehuis@woerden.nl.
 • De eerste 4 aangemelde evenementen die aan de voorwaarden voldoen, mogen in 2024 een subsidieverzoek indienen. 
 • Uit de overige aanmeldingen wordt het evenement met de meeste bezoekers geselecteerd als vijfde evenement dat in 2024 een subsidieverzoek mag indienen voor het gebruik van hardcups op het betreffende evenement.
 • Als uw evenement is geselecteerd, mag u een subsidieverzoek indienen, via een formulier dat u wordt toegestuurd.
 • Het verzoek moet worden ingediend voor 31 december 2024.

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 2.000 per evenement.

Contact

Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u gebruik maken van de hulp van de gemeente? Neemt u dan contact op met de evenementencoördinator via gemeentehuis@woerden.nl of 14 0348.