Subsidie voor buurtinitiatieven

Als u een initiatief heeft dat wonen, werken of spelen in uw buurt voor iedereen prettiger maakt, kunt u subsidie aanvragen. U vraagt uw subsidie online met DigiD aan.

Online aanvragen

Voorwaarden

 • Uw initiatief mag niet op uw jaarlijkse begroting staan.
 • Uw initiatief maakt wonen, werken of spelen in uw buurt prettiger.
 • Uw initiatief is niet bedoeld voor een specifieke doelgroep (iedereen kan meedoen).
 • Er is sprake van cofinanciering.
 • U toont met een handtekeningenlijst aan dat inwoners uw initiatief steunen.
 • U doet uw aanvraag uiterlijk 2 weken voordat u uw initiatief uitvoert.
 • U kunt onvoldoende subsidie krijgen via uw wijk- en dorpsplatform.

Procedure

 1. U mailt uw initiatief naar gemeentehuis@woerden.nl o.v.v. ‘Buurtinitiatief’. Stuur uw mail ook naar uw wijk- of dorpsambtenaar.
 2. De gemeente geeft u zo snel mogelijk feedback op uw initiatief.
 3. Als uw initiatief kansrijk is, dan kunt u uw subsidie online aanvragen.
 4. U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt.

Subsidie

De hoogte van de subsidie wordt per aanvraag beoordeeld.