Subsidie voor monumentale boom

Als u een boom met een bijzondere status op uw grond heeft staan, kunt u subsidie aanvragen voor het onderhoud van deze boom. U vraagt uw subsidie schriftelijk aan.

Online aanvragen

Voorwaarden

  • U staat ingeschreven in de gemeente Woerden.
  • De boom is door de gemeente aangewezen als bijzondere boom.

Procedure

  1. Controleer of de boom een bijzondere status heeft.
  2. Vraag een offerte aan bij een boomverzorgingsbedrijf voor het onderhoud aan de boom. 
  3. Heeft de boom een bijzondere status? Dan vraagt u uw subsidie schriftelijk aan.
  4. U hoort binnen 6 weken of u subsidie krijgt.

Wat heeft u nodig bij het aanvragen?

  • Een offerte van het boomverzorgingsbedrijf.
  • Het boomnummer.
  • Reden van de aanvraag.
  • Beschrijving van de werkzaamheden voor het onderhoud.

Subsidie

U krijgt maximaal de helft van het bedrag vergoed.