Rembrandtbrug

Wij werken aan een plan voor de aanleg van een nieuwe brug in Barwoutswaarder. Met deze brug kan het verkeer vanuit de westkant beter in en uit Woerden komen.

Wat gaat er gebeuren?

De Rembrandtbrug is een nieuwe weg tussen de kruising Leidsestraatweg-Rembrandtlaan en de kruising Hollandbaan-Kuipersweg. Het verkeer staat nu regelmatig vast op de route Rembrandtlaan-Boerendijk. Met aanleg van de Rembrandtbrug wordt dit opgelost. De doorstroming verbetert. Het streven is om de brug eind 2026 in gebruik te nemen.

Toelichting

Op 15 oktober 2020 heeft een ruime meerderheid van de gemeenteraad het raadsbesluit genomen tot aanleg van de Rembrandtbrug. Dit na ruim een jaar uitgebreid onderzoek naar een nieuwe brug in Woerden-West. Op 21 december 2022 stemde een meerderheid van de gemeenteraad in met de vaststelling van het bestemmingsplan en het extra budget. Het streven is om de brug eind 2026 in gebruik te nemen.

Planning

Ontwikkeling van de Rembrandtbrug
Wanneer? Wat gaat er gebeuren?
2022 Vaststelling bestemmingsplan
2022 Vaststelling hogere grenswaarden
2022 Voorlopig ontwerp Rembrandtbrug
2022-2025 Gesprekken over aankoop benodigde eigendommen
2023 Definitief ontwerp Rembrandtbrug
2023-2024 Behandeling beroep
2023-2025 Onteigeningsprocedure
2024-2025 Werkbeschrijving uitvoering
2024-2025 Aanbestedingsprocedure aannemer
2026 Start bouw Rembrandtbrug

Contact

Voor vragen over dit project stuurt u een e-mail naar projectleider Hans Verkerk via verkerk.h@woerden.nl of bel naar 14 0348.