Vervangen slechte bomen Groenendaal, Reijerscop en Blindeweg

Jaarlijks vervangt TreeMark Woerden oude en zieke bomen en plant nieuwe bomen aan. Dit jaar ligt de aandacht op de lanen in het buitengebied: Reijerscop, Groenendaal en de Blindeweg. Vooral populieren en essen langs deze lanen moeten vanwege de veiligheid vervangen worden.

De Canadese populieren aan Reijerscop zijn ongeveer 55 jaar oud en hebben te maken met ernstig kroonverval en regelmatige takbreuk. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties. Alle populieren worden daarom vervangen door verschillende nieuwe boomsoorten.

De essen langs de Groenendaal en de Blindeweg zijn ongeveer 50 jaar oud en een deel is aangetast door de essentaksterfte. Hierdoor is er een groot risico op het spontaan afbreken van takken. Dit kan zorgen voor gevaarlijke situaties voor weggebruikers. De slechte staat van deze bomen is reden om ze te vervangen. Na het verwijderen van de slechte bomen worden er nieuwe bomen geplant.

De bomen langs de Groenendaal en de Blindeweg worden bloksgewijs vervangen. Hierdoor gaat niet alles in één keer weg en blijft het laanbeeld tijdens de uitvoering zoveel mogelijk behouden.

Planning
Bekijk de kaart op de website van TreeMark  voor de details over de vervanging. Het team van TreeMark begint in september met het verwijderen van de slechte bomen en het inrichten van nieuwe groeiplaatsen. De nieuwe bomen worden in de winter (december-maart) geplant. Heeft u vragen? Stuur dan een e-mail naar info@treemark.nl