Bladkorven voor herfstbladeren

Op verschillende locaties plaatst de gemeente vanaf oktober tot eind december bladkorven om bladeren in te verzamelen. Vanwege het herfstachtige weer geven vallende bladeren soms overlast in de straten.

 De bladeren vallen in een relatief korte tijd van de boom en dat betekent dat het de gemeente niet lukt om overal tegelijkertijd het blad op te ruimen. Daarom roepen we graag uw hulp in bij het opruimen van gevallen bladeren.

De locaties van de bladkorven zijn zorgvuldig geselecteerd, waarbij is gekeken naar de aanwezigheid van grote gemeentebomen op de locaties, het tijdstip dat het meeste blad valt en het gebruik. Ook verkeersveiligheid en bereikbaarheid met een vrachtwagen om de korven leeg te maken, zijn punten van aandacht bij het plaatsen van de bladkorven. Uiteraard zijn de bladkorven alleen bedoeld voor bladeren en niet voor ander afval.

Het ingezamelde bladafval wordt circulair verwerkt. Dat proces levert na 10 weken Bokashi op: een bodemverbeteraar die binnen de gemeentegrenzen weer wordt gebruikt op akkers en in plantsoenen. 

Jaarlijks haalt de gemeente Woerden een half miljoen kilo bladafval op. De verwerkingskosten hiervan zijn hoog en deze kosten komen ten laste van de afvalstoffenheffing. Zonde, want door dit afval lokaal te verwerken tot Bokashi, besparen we grondstoffen en verwerkingskosten en komt deze bodemverbeteraar ten goede aan onze plaatselijke flora en fauna.