Wat doet de gemeente voor biodiversiteit?

De gemeente Woerden neemt verschillende maatregelen om de biodiversiteit te behouden en groter te maken.

  • Voor het onderhoud van het openbaar groen, straten en pleinen gebruiken we al jarenlang geen gif meer.
  • Op steeds meer plaatsen maait de gemeente minder en krijgen wilde bloemen meer ruimte.
  • Langs sloten laten we een brede strook van 1 tot 2 meter groeien. Deze stroken maaien we 1 keer in het najaar. Water en oeverplanten krijgen hierdoor veel ruimte om te groeien. Dit is goed voor insecten. 
  • We maaien de bermen elk jaar 2 of 4 keer. Voor de verkeersveiligheid maaien we bermen bij kruispunten 4 keer. Op andere plaatsen maaien we de bermen in het begin van de zomer en in het najaar. In die periode kunnen veel planten bloeien en zich uitzaaien. Insecten, kleine zoogdieren en vogels hebben hier voordeel van.  
  • We planten bloembollen, zoals krokussen, blauwe druifjes en narcissen. In het vroege voorjaar zijn er nog maar weinig bloemen. Hommels en wilde bijen die net uit hun winterslaap komen, kunnen dan moeilijk aan voedsel komen. Bloembollen bloeien in die periode en geven voedsel (nectar) aan hommels en wilde bijen. 
  • We zaaien wilde bloemen op plaatsen waar er kansen voor zijn. De gezaaide wilde bloemen zorgen voor een groot deel van het jaar voor nectar en stuifmeel. Dit is de basis voor insecten, kevers en vlinders om te vliegen en voor nakomelingen kunnen zorgen.

Samenwerkingen

  • We werken samen met KNNV, IVN en het biodiversiteitsteam Woerden. Als zij een bijzondere of zeldzame soort plant en/of dier zien, dan passen wij zoveel mogelijk het onderhoud aan om die soort te houden en als het kan te vergroten.
  • Sinds 2019 steunen wij een project van de werkgroep Vogels van het IVN. Zij plaatsen nestkastjes voor verschillende vogels. Na het broedseizoen onderzoeken ze het broedresultaat en maken de kastjes schoon voor het volgende jaar. De nestkastjes voor mezen helpen tegen de eikenprocessierups.
  • In samenwerking met Treemark worden zieke en dode bomen vervangen. Bij het planten van nieuwe bomen houden wij rekening met een verschil aan soorten, de bloeitijd en of ze aantrekkelijk zijn voor dieren. Bij het opknappen van beplantingsvakken gebeurt dit ook.

Contact

Wilt u ook aan de slag om de biodiversiteit in uw leefomgeving te helpen? Of heeft u een vraag over de biodiversiteit in de gemeente? Neem dan contact op door te mailen naar biodiversiteit@woerden.nl.